ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confusedly

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confusedly-, *confusedly*, confused
English-Thai: Nontri Dictionary
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัลวัน(adv) disorderedly, See also: confusedly, entangledly, Syn. ยุ่งเหยิง, นุงนัง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาโก่งคออ้วกจนหน้าดำหน้าแดง หาน้ำล้างปากล้างคออยู่พัลวัน, Thai Definition: อย่างยุ่งเหยิงวุ่นวาย
นุงถุง(adv) confusedly, Syn. ยุ่งเหยิง, อีนุงตุงนัง, นุงนัง, Example: หีบห่อกองอยู่นุงถุงบนชานชาลาสถานี
นุงนัง(adv) confusedly, Syn. ยุ่ง, ยุ่งเหยิง, อีรุงตุงนัง, Example: เขาหอบเครื่องถ่ายรูปมานุงนังเต็มไม้เต็มมือไปหมด
ชุลมุน(adv) chaotically, See also: confusedly, tumultuously, Syn. วุ่นวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหม่าน, ปั่นป่วน, Example: เขากำลังทำงานกันอย่างชุลมุน
จะละหวั่น(adv) chaotically, See also: confusedly, tumultuously, turbulently, Syn. ชุลมุน, วุ่นวาย, จ้าละหวั่น, Example: พวกแม่คุณที่อยู่ในครัวทำงานกันจะละหวั่น
นัวเนีย(adv) confusedly, See also: in disorder, Syn. พัลวัน, ยุ่ง, Thai Definition: เกี่ยวพันกันยุ่ง
อลหม่าน(adv) chaotically, See also: confusedly, tumultuously, disorderedly, Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น, Example: ฤดูร้อนตอนกลางคืน จะมีชาวบ้านออกมารองน้ำก๊อกกันอย่างอลหม่าน, Thai Definition: วุ่นวายเพราะมีเหตุอันทำให้ตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confusedly (a) kˈənfjˈuːzɪdliː (k @1 n f y uu1 z i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
這々;這這[ほうほう, houhou] (n) confusedly; perplexity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confusedly
   adv 1: in a confused manner; "Queen Augusta wrote him an
       hysterical letter in which she confusedly sympathised
       with him"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top