ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

confound

K AA0 N F AW1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -confound-, *confound*, confoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confound(vt) ทำให้รู้สึกสับสน, Syn. bewilder
confound(vt) ผสมปนเป, Syn. confuse, puzzle
confounded(adj) ที่สับสน, Syn. confused, bewildered

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle, amaze, bewilder, Ant. recognize, tell
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused

English-Thai: Nontri Dictionary
confound(vt ) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Confoundersตัววัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Confound it, Rajah!ราจา Aladdin (1992)
It's designed to confuse or confound you.มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสับสน หรือเล่นงานคุณ Basic Instinct (1992)
Confound you, man.ขอสาปส่งแก ระยำจริง Wuthering Heights (1992)
Confound it!มันยุ่งซะจิง! Hocus Pocus (1993)
I'll have your guts for garters, girl! Confound you!- ฉันหมดความอดทนสำหรับพวกแกแล้ว, เจ้าโง่! Hocus Pocus (1993)
Ohh! Confound you!เจ้าตัวยุ่ง! Hocus Pocus (1993)
These dolls and toys confuse me so Confound it all, I love it thoughตุ๊กตากำบของเล่นพวกนี้ทำให้ฉันสับสน สับสนไปหมด แม้ว่าฉันจะหลงรักมัน The Nightmare Before Christmas (1993)
Confound it all, Samwise Gamgee! Have you been eavesdropping?มาจุ้นอะไรแซมไวส์ แกมจี เจ้าแอบฟังเราเหลอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Why don't you confound your critics and write something completely different?ก็เขียนเรื่องใหม่ที่ฉีกแนวไป ให้นักวิจารณ์งงไปเลยสิ Swimming Pool (2003)
Confound it! The bloody Bank of England is a madhouse!ปัดโธ่เอ๊ย ธนาคารอังกฤษวุ่นวายกันใหญ่แล้ว Around the World in 80 Days (2004)
She confounds us all.เธอกำหลาบเราได้หมด The Twilight Saga: New Moon (2009)
Therefore let us go down and confound their tongue that they may not understand one another's speech.พวกเราลวงมัน และเปลี่ยนภาษาพวกมันให้วุ่นวาย เพื่อให้พวกมันไม่เข้าใจคำพูดกันและกัน The Rite (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confoundHe was confounded at the sight of the teacher.
confoundHis strange habit confounded them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะปน(v) confuse, See also: confound with, Syn. ปน, Example: ผมจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจงอย่าเอาแลนไปปะปนกับระบบ UNIX ที่โยงกันเป็นเน็ตเวิร์ค, Thai Definition: สิ่งต่างชนิดต่างประเภทระคนปนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะปน[papon] (v) EN: confuse ; confound with  FR: confondre
ปน[pon] (v) EN: mix ; mingle ; blend ; confound  FR: mêler ; confondre

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFOUND K AA0 N F AW1 N D
CONFOUND K AA1 N F AW2 N D
CONFOUNDS K AH0 N F AW1 N D Z
CONFOUNDED K AH0 N F AW1 N D IH0 D
CONFOUND(2) K AH0 N F AW1 N D
CONFOUNDING K AH0 N F AW1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confound (v) kˈənfˈaund (k @1 n f au1 n d)
confounds (v) kˈənfˈaundz (k @1 n f au1 n d z)
confounded (v) kˈənfˈaundɪd (k @1 n f au1 n d i d)
confounding (v) kˈənfˈaundɪŋ (k @1 n f au1 n d i ng)
confoundedly (a) kˈənfˈaundɪdliː (k @1 n f au1 n d i d l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geh zur Hölle.Confound you. [Add to Longdo]
So eine Frechheit!Confound his impudence! [Add to Longdo]
Verflixt noch mal!Confound it! [Add to Longdo]
Zum Teufel!Confound it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交絡[こうらく, kouraku] (n) interrelationship; statistics confounding [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 confound
   v 1: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think
      clearly; "These questions confuse even the experts"; "This
      question completely threw me"; "This question befuddled
      even the teacher" [syn: {confuse}, {throw}, {fox},
      {befuddle}, {fuddle}, {bedevil}, {confound},
      {discombobulate}]
   2: mistake one thing for another; "you are confusing me with the
     other candidate"; "I mistook her for the secretary" [syn:
     {confuse}, {confound}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top