ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conflagration

K AA2 N F L AH0 G R EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conflagration-, *conflagration*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conflagration(n) ไฟที่ลุกไหม้, See also: ไฟที่เผาทำลายครั้งใหญ่, Syn. blaze, bonfire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่,อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration

English-Thai: Nontri Dictionary
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conflagrationมหาอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
conflagration areaเขตมหาอัคคีภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลิงไหม้(n) fire, See also: conflagration, Example: อุบัติเหตุในบ้านที่ควรระวังเป็นพิเศษคือ เพลิงไหม้จากการหุงต้ม, Thai Definition: เปลวเพลิงที่เกิดจากการลุกไหม้
อัคคีภัย(n) fire, See also: conflagration, blaze, Syn. ไฟไหม้, Example: ชาวกรุงเทพฯ ขอให้ทาง กทม. จัดหางบประมาณ และวางมาตรการช่วยเหลือป้องกันอัคคีภัย, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [m]
ไฟ[fai] (n) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration  FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟไหม้[faimai] (n) EN: fire ; burning ; conflagration  FR: feu [m] ; incendie [m] ; conflagration (vx) [f]
เพลิง[phloēng] (n) EN: fire ; blaze ; flames ; conflagration  FR: feu [m] ; incendie [m] ; déflagration [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFLAGRATION K AA2 N F L AH0 G R EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conflagration (n) kˌɒnfləgrˈɛɪʃən (k o2 n f l @ g r ei1 sh @ n)
conflagrations (n) kˌɒnfləgrˈɛɪʃənz (k o2 n f l @ g r ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大火[dà huǒ, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˇ, ] conflagration; large fire, #6,575 [Add to Longdo]
战火[zhàn huǒ, ㄓㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] conflagration; the fire of war, #16,507 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, ] conflagration, #344,280 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火災[かさい, kasai] (n) conflagration; fire; (P) [Add to Longdo]
火事[かじ, kaji] (n) fire; conflagration; (P) [Add to Longdo]
劫火[ごうか;こうか, gouka ; kouka] (n) {Buddh} world-destroying conflagration [Add to Longdo]
烈火[れっか, rekka] (n) raging fire; conflagration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  conflagration
      n 1: a very intense and uncontrolled fire [syn: {conflagration},
           {inferno}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top