ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cone

K OW1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cone-, *cone*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) หิน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cone(n) กรวย
coney(n) กระต่าย (โดยเฉพาะที่มีถิ่นกำเนิดในยุโรป), Syn. cony
cone off(phrv) ทำให้มีรูปกรวย, See also: ทำเครื่องหมายรูปกรวย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cone(โคน) n. กรวย
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
scone(สโคน) n. ขนมรูปกลมแบน,ขนมปิสคิท
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน

English-Thai: Nontri Dictionary
cone(n) รูปกรวย
falconer(n) ผู้ใช้เหยี่ยวจับนกอื่น,คนหัดเหยี่ยว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coneกรวยไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
coneโคน [มีความหมายเหมือนกับ strobile และ strobilus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
coneกรวย, รูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cone cell; cone, retinalเซลล์รูปกรวยในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cone of depressionกรวยน้ำยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cone, retinal; cell, coneเซลล์รูปกรวยในจอตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cone-in-cone structureโครงสร้างรูปกรวยซ้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coneโคน, อวัยวะห่อหุ้มเมล็ดของพืชจำพวกจิมโนสเปิร์มที่มีลักษณะคล้ายใบ แต่เป็นแผ่นแข็งซ้อนกัน มีสีน้ำตาล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
coneกรวย, รูปทรง 3 มิติที่ฐานเป็นรูปวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cone cellเซลล์รูปกรวย, เซลล์ประสาทในชั้นจอตา มีลักษณะเป็นรูปกรวย ทำหน้าที่บอกความแตกต่างของแสงสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cone, Truncatedรูปทรงกรวยตัด [การแพทย์]
Cone-Shapedคล้ายรูปกรวย [การแพทย์]
Coneentrated fruti juicesน้ำผลไม้เข้มข้น [TU Subject Heading]
Conesกรวย,โคน,เซลล์โคน,กรวย [การแพทย์]
Cones, Fixed Bedขนาดของฐานกรวย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coneCan you give me the definition of a cone?
coneI think I will have one more ice cream cone.
coneJane wanted an ice-cream cone.
coneThe cones of the jack pine, for example, do not readily open to release their seeds until they have been subjected to great heat.
coneThe Japanese pride themselves on Mt. Fuji, a cone-shaped mountain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปกรวย(n) cone, Example: ปากนกกระจอกเป็นรูปกรวย เพื่อใช้ในการขบวัชพืช
กรวย(n) cone, See also: funnel, Example: ชาวบ้านนำกรวยดอกไม้ไปบูชาพระ, Count Unit: กรวย, อัน, Thai Definition: ของมีรูปกลม กลวง ยาวเรียวเเหลม
กรวยเชิง(n) cone-shaped design, Count Unit: กรวย, อัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาชี[fāchī] (n) EN: cone-shaped cover ( for keeping food away from flies) ; cowl  FR: couvre-plat [m]
กรวย[krūay] (n) EN: funnel ; cone ; covered receptacle for offerings  FR: cône [m] ; cornet [m] ; entonnoir [m]
กรวยเชิง[krūaychoēng] (n) EN: coneshaped design on cloth/spike/lance
กรวยตัด[krūay tat] (n, exp) EN: truncated cone  FR: cône tronqué [m]
กรวยยาง[krūay yāng] (n, exp) EN: road marker ; traffic cone
แมงมัน[maēng man] (n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper
แมลงมัน[malaēng man] (n) EN: Long-horned Grasshopper ; Cone-headed Grasshopper
ปฏิมา[patimā] (n, exp) EN: Buddha image ; Buddha figure  FR: icône [f] ; image [f] ; représentation du Bouddha [f]
พุ่ม[phum] (n) EN: floral cone-shaped offering ; waxen cone-shaped offering
พุ่มเทียน[phum thīen] (n) EN: cone-shaped candle ; lotus-bud-shaped wax flower offering

CMU English Pronouncing Dictionary
CONE K OW1 N
CONES K OW1 N Z
CONEY K OW1 N IY0
CONERY K OW1 N ER0 IY0
CONE'S K OW1 N Z
CONELY K OW1 N L IY0
CONERLY K OW1 N ER0 L IY0
CONEHEAD K OW1 N HH EH0 D
CONEHEADS K OW1 N HH EH0 D Z
CONESTOGA K AA2 N AH0 S T OW1 G AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cone (v) kˈoun (k ou1 n)
coned (v) kˈound (k ou1 n d)
cones (v) kˈounz (k ou1 n z)
coney (n) kˈouniː (k ou1 n ii)
coneys (n) kˈounɪz (k ou1 n i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuī, ㄓㄨㄟ, / ] cone; awl; to bore, #15,069 [Add to Longdo]
锥面[zhuī miàn, ㄓㄨㄟ ㄇㄧㄢˋ, / ] cone, #102,688 [Add to Longdo]
圆锥体[yuán zhuī tǐ, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄊㄧˇ, / ] cone, #118,090 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kegel {m} | Kegel {pl}cone | cones [Add to Longdo]
Kegelbild {n}cone pat [Add to Longdo]
Kegelbremse {f}cone brake [Add to Longdo]
Kegelkupplung {f}cone friction clutch [Add to Longdo]
Kegelscheibe {f}cone pulley [Add to Longdo]
Kegelventil {n}cone valve; conical valve [Add to Longdo]
Konusring {m} [techn.]cone ring; conical ring [Add to Longdo]
Lichtkegel {m}cone of light; beam of light; light beam [Add to Longdo]
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P) [Add to Longdo]
アイスクリームコーン[aisukuri-muko-n] (n) ice cream cone [Add to Longdo]
カラーコーン[kara-ko-n] (n) color cone [Add to Longdo]
ケイ素樹脂;珪素樹脂[ケイそじゅし(ケイ素樹脂);けいそじゅし(珪素樹脂), kei sojushi ( kei moto jushi ); keisojushi ( kei moto jushi )] (n) silicone resin [Add to Longdo]
コーン[ko-n] (n) (1) cone; (2) corn; (P) [Add to Longdo]
コーンスピーカー[ko-nsupi-ka-] (n) cone speaker [Add to Longdo]
コーンズ[ko-nzu] (n) (1) cones; (2) corns [Add to Longdo]
シリコーン[shiriko-n] (n) silicone; (P) [Add to Longdo]
シリコーンゴム[shiriko-ngomu] (n) silicone rubber [Add to Longdo]
シリコーン樹脂[シリコーンじゅし, shiriko-n jushi] (n) silicone resin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
影響円すい[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]
影響円錐[えいきょうえんすい, eikyouensui] cone of influence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cone
   n 1: any cone-shaped artifact
   2: a shape whose base is a circle and whose sides taper up to a
     point [syn: {cone}, {conoid}, {cone shape}]
   3: cone-shaped mass of ovule- or spore-bearing scales or bracts
     [syn: {cone}, {strobilus}, {strobile}]
   4: a visual receptor cell in the retina that is sensitive to
     bright light and to color [syn: {cone}, {cone cell}, {retinal
     cone}]
   v 1: make cone-shaped; "cone a tire"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top