ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

condescending

K AA2 N D IH0 S EH1 N D IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -condescending-, *condescending*, condescend
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
condescending(คอนดิเซน'ดิง) adj. ซึ่งยอมรับ (ความสามารถ คุณสมบัติหรืออื่น ๆ ของคนอื่น) เท่าเทียม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จองหอง[jønghøng] (v) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; be condescending  FR: être arrogant ; être hautain ; être orgueilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
CONDESCENDING K AA2 N D IH0 S EH1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
condescending (v) kˌɒndɪsˈɛndɪŋ (k o2 n d i s e1 n d i ng)
condescendingly (a) kˌɒndɪsˈɛndɪŋliː (k o2 n d i s e1 n d i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へりくだった[herikudatta] (exp) condescending; modest [Add to Longdo]
恩着せがましい[おんきせがましい, onkisegamashii] (adj-i) patronizing; expecting gratitude in return; acting like one is doing someone a favor; condescending [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 condescending
   adj 1: (used of behavior or attitude) characteristic of those
       who treat others with condescension [syn: {arch},
       {condescending}, {patronizing}, {patronising}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top