ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concombre

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concombre-, *concombre*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจาด[n.] (ājāt) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles   FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
กวา[n.] (kwā) EN: small cucumber   FR: petit concombre [m]
มะระ[n.] (mara) EN: bitter gourd ; bitter cucumber ; carilla fruit   FR: concombre amer [m] ; courge amère [f]
แตงกวา[n. exp.] (taēng kwā) EN: small cucumber ; cucumber   FR: petit concombre [m]
แตงร้าน[n.] (taēng rān) EN: Long Cucumber   FR: grand concombre [m]

French-Thai: Longdo Dictionary
concombre(n ) |m| แตงกวา เช่น Le concombre est le plus léger des légumes mais le plus riche en minéraux.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top