ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concernedly

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concernedly-, *concernedly*, concerned
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concernedly (a) kˈənsˈɜːʳnɪdliː (k @1 n s @@1 n i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のこのこ[nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
座視;坐視[ざし, zashi] (n,vs) remaining an idle spectator; looking on unconcernedly (doing nothing) [Add to Longdo]
然りげに[さりげに, sarigeni] (adv) (uk) (col) (See さりげない) nonchalantly; unconcernedly; casually [Add to Longdo]
鼻歌交じり;鼻歌交り[はなうたまじり, hanautamajiri] (n) humming a tune; humming unconcernedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  concernedly
      adv 1: in a manner showing concern; "`Are you all right,' he
             asked concernedly"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top