ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceptualize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceptualize-, *conceptualize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conceptualize(vt) สร้างกรอบความคิด, See also: ทำให้มีกรอบความคิดชุดหนึ่ง, Syn. conceive

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดในใจ(v) imagine, See also: conceive, conceptualize, conjure up, envisage, think up, visualize, Example: ฉันได้แต่คิดในใจ ไม่กล้าพูดออกไปเพราะกลัวเขาจะเสียใจ, Thai Definition: นึกคิดอยู่ในใจไม่แสดงเป็นคำพูดออกมา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entwarfconceptualized [Add to Longdo]
entwerfen | entwerfendto conceptualize | conceptualizing [Add to Longdo]
entwirftconceptualizes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conceptualize
   v 1: have the idea for; "He conceived of a robot that would help
      paralyzed patients"; "This library was well conceived"
      [syn: {gestate}, {conceive}, {conceptualize},
      {conceptualise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top