ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conceal one&*#039*s self

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conceal one&*#039*s self-, *conceal one&*#039*s self*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปิดหน้า(v) cover one's face, See also: conceal one's face, Example: ถึงผู้ต้องหาจะปิดหน้า แต่เธอก็แน่ใจว่าใช่ลูกชายของเธอแน่นอน, Thai Definition: ปิดบังไม่ให้เห็นใบหน้า
ซ่อนตัว(v) hide one's self, See also: conceal one's self, keep one's self secretly, Syn. ซ่อนกาย, Example: โจรซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างกลางป่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีที่หลบ[mai mī thī lop] (xp) EN: nowhere to conceal oneself
ปิดบังความผิด[pitbang khwāmphit] (v, exp) EN: gloss over one's mistakes ; conceal one's mistakes  FR: dissimuler ses erreurs ; cacher ses erreurs
ซุ่ม[sum] (v) EN: lie in wait ; hide ; conceal oneself ; lie low  FR: se cacher ; s'embusquer

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗ます;晦ます[くらます, kuramasu] (v5s,vt) (1) to abscond; to conceal oneself; (2) to deceive; to dissemble; to fool [Add to Longdo]
隠る[なまる;かくる, namaru ; kakuru] (v5r,vi) (arch) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear [Add to Longdo]
隠れる(P);匿れる[かくれる, kakureru] (v1,vi) to hide; to be hidden; to conceal oneself; to disappear; (P) [Add to Longdo]
潜り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under) [Add to Longdo]
忍ぶ[しのぶ, shinobu] (v5b,vt) (1) to conceal oneself; to hide; (2) to endure; (P) [Add to Longdo]
皮を被る;皮をかぶる[かわをかぶる, kawawokaburu] (exp,v5r) (See 猫をかぶる・ねこをかぶる) to conceal one's true nature or feelings; to feign friendliness; to play the hypocrite [Add to Longdo]
伏する[ふくする, fukusuru] (vs-s,vi,vt) (1) to crouch; to stoop; to bend down; to prostrate oneself; to lie down; (2) to yield; to submit; to surrender; (3) to hide; to conceal oneself [Add to Longdo]
韜晦趣味[とうかいしゅみ, toukaishumi] (n) propensity to efface oneself; being prone to conceal one's talent [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top