ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

computer virus

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -computer virus-, *computer virus*, computer viru
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computer virusesไวรัสคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไวรัส(n) computer virus, Syn. ไวรัสคอมพิวเตอร์, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไวรัสทำลายข้อมูลทั้งหมด, Thai Definition: โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวนโปรแกรมอื่นในคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไวรัสคอมพิวเตอร์[wairat khømphiutoē] (n, exp) EN: computer virus  FR: virus informatique [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电脑病毒[diàn nǎo bìng dú, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] computer virus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses [Add to Longdo]
コンピュータウイルス;コンピューターウィルス;コンピュータウィルス;コンピューターウイルス;コンピュータ・ウイルス;コンピューター・ウィルス;コンピュータ・ウィルス;コン[konpyu-tauirusu ; konpyu-ta-uirusu ; konpyu-tauirusu ; konpyu-ta-uirusu ; konpyu-ta] (n) {comp} computer virus [Add to Longdo]
バックドア型コンピュータウイルス[バックドアかたコンピュータウイルス, bakkudoa kata konpyu-tauirusu] (n) {comp} backdoor computer virus [Add to Longdo]
電子ウイルス[でんしウイルス, denshi uirusu] (n) (obsc) (See コンピューターウィルス) computer virus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 computer virus
   n 1: a software program capable of reproducing itself and
      usually capable of causing great harm to files or other
      programs on the same computer; "a true virus cannot spread
      to another computer without human assistance" [syn:
      {virus}, {computer virus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top