ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compulsory

K AH0 M P AH1 L S ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compulsory-, *compulsory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compulsory(adj) ที่จำเป็นต้องทำ, Syn. obligatory, required
compulsory(adj) ที่บังคับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compulsory(คัมพัล'ซะรี) adj. ใช้การบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ,เป็นเชิงบังคับ,เป็นหน้าที่ต้องกระทำ., See also: compulsorily adv. ดูcompulsory compulsoriness n. ดูcompulsory, Syn. coercive

English-Thai: Nontri Dictionary
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compulsoryที่เป็นการบังคับ, ภาคบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compulsory acquisitionการบังคับซื้อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory arbitrationการอนุญาโตตุลาการโดยบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
compulsory educationการศึกษาภาคบังคับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compulsory educationการศึกษาภาคบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory executionการบังคับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory insuranceการประกันภัยโดยบังคับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory insuranceการบังคับให้เอาประกันภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory liquidationการบังคับให้ชำระบัญชี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compulsory military serviceการเกณฑ์เข้าเป็นทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compulsoryผู้ต้องโทษในเรือนจำ [การแพทย์]
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Compulsory licensing of patentsการบังคับใช้สิทธิตามสิทธิบัตร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compulsoryAttendance is compulsory for all members.
compulsoryHe regards so-called compulsory education as useless.
compulsoryIn Japan, attendance at elementary and junior high school is compulsory.
compulsoryThe scholar regards so-called compulsory education as useless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคบังคับ(adj) compulsory, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาถือเป็นการศึกษาภาคบังคับที่คนไทยทุกคนจะต้องเรียน, Thai Definition: ส่วนที่จำต้องทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยถูกบังคับ[dōi thūk bangkhap] (adj) EN: enforced ; compulsory
การเลิกกิจการโดยคำสั่งศาล[kān loēk kitjakān dōi khamsang sān] (n, exp) EN: compulsory winding-up

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPULSORY K AH0 M P AH1 L S ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compulsory (j) kˈəmpˈʌlsəriː (k @1 m p uh1 l s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义务教育[yì wù jiào yù, ㄧˋ ㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ, / ] compulsory education, #7,494 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] compulsory service, #99,293 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frondienst {m}compulsory labour [Add to Longdo]
Lotsenzwang {m}compulsory pilotage [Add to Longdo]
Pflicht {f} [sport]compulsory exercise [Add to Longdo]
Pflichtfach {n}compulsory subject [Add to Longdo]
Pflichtübung {f}compulsory (set) exercise [Add to Longdo]
Pflichtversicherung {f}compulsory insurance [Add to Longdo]
Schulpflicht {f}compulsory education; obligation to attend school [Add to Longdo]
Wahlpflicht {f}compulsory voting [Add to Longdo]
allgemeine Wehrpflicht {f}compulsory military service [Add to Longdo]
Zwangslizenz {f}compulsory licence [Add to Longdo]
Zwangsmaßnahme {f}compulsory measure [Add to Longdo]
Zwangspensionierung {f}compulsory retirement [Add to Longdo]
Zwangsräumung {f}compulsory evacuation [Add to Longdo]
Zwangsverkauf {m}compulsory sale [Add to Longdo]
Zwangsvollstreckung {f}compulsory execution [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンパルソリー[konparusori-] (n) compulsory [Add to Longdo]
コンパルソリーフィギュア[konparusori-figyua] (n) compulsory figure [Add to Longdo]
義務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) compulsory education; (P) [Add to Longdo]
義務的[ぎむてき, gimuteki] (adj-na) compulsory; obligatory [Add to Longdo]
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution [Add to Longdo]
強制的[きょうせいてき, kyouseiteki] (adj-na) forced; compulsory [Add to Longdo]
就学義務[しゅうがくぎむ, shuugakugimu] (n) compulsory school attendance [Add to Longdo]
定年退職[ていねんたいしょく, teinentaishoku] (n) (compulsory) retirement (e.g. on reaching the age of 60); mandatory retirement; reaching retirement age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compulsory
   adj 1: required by rule; "in most schools physical education is
       compulsory"; "attendance is mandatory"; "required
       reading" [syn: {compulsory}, {mandatory}, {required}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top