ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comprendre

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprendre-, *comprendre*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟังไม่ออก[v. exp.] (fang mai øk) FR: ne pas comprendre les paroles
เข้าใจ [v.] (khaojai) EN: understand ; comprehend ; apprehend ; grasp ; see   FR: comprendre ; saisir ; appréhender ; piger (fam.) ; voir
เข้าใจไม่ยาก[v. exp.] (khaojai mai yāk) EN: be not difficult to understand   FR: ne pas être difficile à comprendre
เข้าใจง่าย[v. exp.] (khaojai ngāi) EN: understand easily ; easily understood   FR: comprendre aisément ; être facile à comprendre
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phit) EN: misunderstand   FR: mal comprendre
เข้าใจยาก[v. exp.] (khaojai yāk) EN: be hard to understand ; be difficult to understand ; be beyond comprehension   FR: être difficile à comprendre
ไม่เข้าใจ [v. exp.] (mai khaojai) EN: not understand ; not know   FR: ne pas comprendre
มี[v.] (mī) EN: consist of ; comprise ; contain ; include   FR: compter ; comprendre ; contenir ; inclure
พูดกันไม่รู้เรื่อง [v. exp.] (phūt kan mai rū reūang) EN: be unable to understand each other   FR: parler sans se comprendre
เรียนรู้ [v.] (rīenrū) EN: learn ; understand ; study ; read up ; mug up ; mug up   FR: apprendre ; comprendre ; étudier ; s'instruire ; s'initier à

French-Thai: Longdo Dictionary
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top