ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complainer

K AH0 M P L EY1 N ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complainer-, *complainer*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร้องทุกข์(n) complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
คนขี้บ่น(n) complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนจู้จี้[khon jūjī] (n, exp) EN: complainer
คนขี้บ่น[khon khībon] (n, exp) EN: complainer  FR: râleur [m] (fam.) ; râleuse [f] (fam.) ; rouspéteur [m] (fam.) ; rouspéteuse [f] (fam.)
ผู้ร้อง[phūrøng] (n) EN: complainer ; claimant ; one who registers a complaint ; petitioner

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAINER K AH0 M P L EY1 N ER0
COMPLAINERS K AA1 M P L EY2 N ER0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complainer
   n 1: a person given to excessive complaints and crying and
      whining [syn: {whiner}, {complainer}, {moaner},
      {sniveller}, {crybaby}, {bellyacher}, {grumbler},
      {squawker}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top