ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complainant

K AH0 M P L EY1 N AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complainant-, *complainant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์(n) complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai Definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์(n) plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าทุกข์[jao thuk] (n, exp) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim
โจทก์[jōt] (n) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser  FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ผู้กล่าวหา[phū klāohā] (n) EN: complainant ; accuser  FR: plaignant [m]
ผู้ร้องทุกข์[phū røngthuk] (n, exp) EN: complainant  FR: plaignant [m]
ผู้ยื่นคำร้องทุกข์[phū yeūn khamrøngthuk] (n, exp) EN: complainant

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLAINANT K AH0 M P L EY1 N AH0 N T
COMPLAINANTS K AH0 M P L EY1 N AH0 N T S
COMPLAINANT'S K AH0 M P L EY1 N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complainant (n) kˈəmplˈɛɪnənt (k @1 m p l ei1 n @ n t)
complainants (n) kˈəmplˈɛɪnənts (k @1 m p l ei1 n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原告[yuán gào, ㄩㄢˊ ㄍㄠˋ, ] complainant; plaintiff, #6,035 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
申し立て人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant [Add to Longdo]
申立人[もうしたてにん, moushitatenin] (n) petitioner; complainant [Add to Longdo]
訴人[そにん, sonin] (n,vs) a suitor; an accuser; a complainant; an informant; sue; accuse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  complainant
      n 1: a person who brings an action in a court of law [syn:
           {plaintiff}, {complainant}] [ant: {defendant}, {suspect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top