ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complacent

K AH0 M P L EY1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complacent-, *complacent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacent(adj) ที่พึงพอใจ, Syn. satisfied, contented

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacent(คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มอกอิ่มใจ,พึงพอใจ., Syn. satisfied, contented
self-complacent(เซลฟฺ'คัมเพล'เซินทฺ) adj. อิ่มเอิบใจ,พึงพอใจตัวเอง., See also: self-complacence n. self-complacency n., Syn. self-satisfied

English-Thai: Nontri Dictionary
complacent(adj) พอใจ,อิ่มเอมใจ,พึงพอใจ
SELF-self-complacent(adj) อิ่มเอมใจ,พอใจในตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะล่า[chalā] (v) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive  FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ตายใจ[tāijai] (v) EN: trust completely ; be complacent ; be convinced

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLACENT K AH0 M P L EY1 S AH0 N T
COMPLACENTLY K AH0 M P L EY1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacent (j) kˈəmplˈɛɪsənt (k @1 m p l ei1 s @ n t)
complacently (a) kˈəmplˈɛɪsəntliː (k @1 m p l ei1 s @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自满[zì mǎn, ㄗˋ ㄇㄢˇ, / 滿] complacent; self-satisfied, #30,277 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい気になる[いいきになる, iikininaru] (exp,v5r) to be self-complacent; to be conceited; to flatter oneself; to be full of oneself [Add to Longdo]
にんまり[ninmari] (n,vs,adv) complacent smile [Add to Longdo]
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp,v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
脂下がる[やにさがる, yanisagaru] (v5r,vi) to be complacent; to look self-satisfied [Add to Longdo]
独り善がり;一人善がり;独りよがり;一人よがり[ひとりよがり, hitoriyogari] (adj-na,n,adj-no) complacent; self-satisfied; self-important; conceited [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complacent
   adj 1: contented to a fault with oneself or one's actions; "he
       had become complacent after years of success"; "his self-
       satisfied dignity" [syn: {complacent}, {self-satisfied},
       {self-complacent}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top