ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

complacency

K AH0 M P L EY1 S AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -complacency-, *complacency*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacency(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ,ความพึงพอใจ., Syn. complacence

English-Thai: Nontri Dictionary
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complacency(n) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPLACENCY K AH0 M P L EY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacency (n) kˈəmplˈɛɪsənsiː (k @1 m p l ei1 s @ n s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n,vs,adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
平和ボケ;平和呆け;平和ぼけ[へいわボケ(平和ボケ);へいわぼけ(平和呆け;平和ぼけ), heiwa boke ( heiwa boke ); heiwaboke ( heiwa boke ; heiwa boke )] (exp,n,adj-no) (1) peace at any price (attitude); (exp,n) (2) (derog) peace idiot; peace senility; complacency about peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complacency
   n 1: the feeling you have when you are satisfied with yourself;
      "his complacency was absolutely disgusting" [syn:
      {complacency}, {complacence}, {self-complacency}, {self-
      satisfaction}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top