ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compensate for

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compensate for-, *compensate for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compensate for(phrv) ชดเชยสำหรับ, See also: คืนให้, ทำให้สมดุลกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compensate forDiligence may compensate for lack of experience.
compensate forExpensive meals can't compensate for lack of sleep.
compensate forI worked hard to compensate for the loss.
compensate forMoney cannot compensate for life.
compensate forTo compensate for his unpleasant experiences in hospital, Tom drank a little more than was good for him.
compensate forWho will compensate for the loss?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชดใช้ค่าเสียหาย[chotchai khāsīahāi] (v, exp) EN: compensate for damages ; pay damages

Japanese-English: EDICT Dictionary
償う[つぐなう, tsugunau] (v5u,vt) to make up for; to recompense; to redeem (one's faults); to compensate for; to indemnify; to atone for; (P) [Add to Longdo]
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap [Add to Longdo]
補う[おぎなう, oginau] (v5u,vt) to compensate for; to supplement; (P) [Add to Longdo]
埋め合せる;埋め合わせる[うめあわせる, umeawaseru] (v1,vt) to make amends; to compensate for; to make up for [Add to Longdo]
埋め合わす;埋め合す;埋めあわす[うめあわす, umeawasu] (v5s,vt) (See 埋め合わせる) to make up for; to compensate for [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top