ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compelled

K AH0 M P EH1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compelled-, *compelled*, compell, compelle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were like our family. You were compelled to do so.ท่านเพียงจำเป็นจะต้องทำ Snow White: A Tale of Terror (1997)
You compelled me to that decisionคุณบังคับให้ฉันต้องตัดสินใจทำแบบนี้ GTO (1999)
I couldn't. I was compelled to stay...ทำไม่ได้เพราะผมถูกกำหนดไว้ให้อยู่ที่นี่ The Matrix Reloaded (2003)
I dedicate this, my last editorial to an extraordinary woman who lived by example and compelled us all to see the world through new eyes.ฉันขออุทิศบทบรรณาธิการฉบับสุดท้ายนี้... ให้ผู้หญิงที่แสนพิเศษ ผู้มีชีวิตเป็นแบบอย่าง... Mona Lisa Smile (2003)
I've seen that they actually can impact change so I'm just compelled to just keep making them.ผมเห็นแล้วว่ามันสร้างผลกระทบได้จริง ๆ ผมก็เลยอดใจไม่ได้ต้องสร้างออกมาเรื่อย ๆ The Corporation (2003)
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น Compulsion (2005)
T he's not tryg to get in. He's compelled to turn the doorknob 3 times.แต่เขาไม่ได้พยายามที่จะเข้าไป/Nเขาแค่ต้องหมุนลูกบิดสามครั้ง Compulsion (2005)
But if I felt compelled to find him?แต่ว่าผมรู้สึก... กระหายอยากเจอเขามากเลยน่ะครับ Casino Royale (2006)
We have jurisdiction, you're compelled to deliver those men.เรามีอำนาจตัดสินคดีของเรา คุณถูกบังคับให้ส่งตัวพวกเขา In the Valley of Elah (2007)
And why they felt compelled to say it?ว่าใครพูดอะไรกับใคร และทำไม ถึงรู้สึกเหมือน ถูกบังคับให้พูด? The Magnificent Archibalds (2008)
I now feel compelled to give a speech.แต่ตอนนี้เหมือนรู้สึกถูกบังคับให้พูด New Haven Can Wait (2008)
What you've been compelled to do in the name of saving innocent life is tragic.กับสิ่งที่คุณต้องทำ ในการรักษาชีวิตผู้บริสุทธฺ์ มันน่าเศร้านะ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compelledBlack people were compelled to work in cotton fields.
compelledHe compelled me to make a speech.
compelledHe compelled us to come earlier.
compelledHe was compelled to resign on account of ill health.
compelledHe was compelled to resort to violence.
compelledHe was compelled to sign the contract.
compelledHis failure in business compelled him to sell his house.
compelledHis mother compelled him to do his homework.
compelledHunger compelled the boy to steal money from the cash register.
compelledI was compelled to cancel the plan.
compelledI was compelled to confess.
compelledI was compelled to do the work alone.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPELLED K AH0 M P EH1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compelled (v) kˈəmpˈɛld (k @1 m p e1 l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gezwungenermaßen {adv}compelled to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
せざる得ない[せざるえない, sezaruenai] (exp,adj-i) (See ざる,せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do [Add to Longdo]
ミツグ君[ミツグくん, mitsugu kun] (n) (sl) (See 貢ぐ) man who is easily compelled into giving a woman gifts; a man only used to receive gifts from [Add to Longdo]
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top