ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

companions

K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -companions-, *companions*, companion
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
companionship(n) ความเป็นเพื่อน, Syn. company, camaraderie, fellowship

English-Thai: Nontri Dictionary
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
companionsCompanions with the same aim, to carve out their own future, cooperate with each other.
companionsHe fell among bad companions.
companionsHe wanted female companionship.
companionsHis gross manners offended his companions.
companionsHowever, although our companions were willing, they knew nothing about management or getting money.
companionsI started with two traveling companions.
companionsMr Tanaka is one of my father's fishing companions.
companionsMy companions were all asleep.
companionsMy companions, who weren't wearing hats, apparently had their noses and cheeks turn red.
companionsObviously, his companions were jealous of his wealth.
companionsPets offer us more than mere companionship.
companionsThe criminal and his companions ran away while we took our eyes off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นมิตร(n) friendship, See also: companionship, fellowship, Syn. มิตรภาพ, ความเป็นเพื่อน, Ant. ความเป็นศัตรู, ความเป็นอริ, Example: ชายหนุ่มเดินเข้ามาด้วยทีท่าปราศจากความเป็นมิตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นมิตร[khwām pen mit] (n, exp) EN: friendship ; companionship ; fellowship  FR: amitié [f]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [f]
พวกพ้อง[phūakphøng] (n) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent  FR: proches [mpl] ; siens [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPANIONS K AH0 M P AE1 N Y AH0 N Z
COMPANIONSHIP K AH0 M P AE1 N Y AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
companions (n) kˈəmpˈænɪəʳnz (k @1 m p a1 n i@ n z)
companionship (n) kˈəmpˈænɪəʳnʃɪp (k @1 m p a1 n i@ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
友谊[yǒu yì, ㄧㄡˇ ㄧˋ, / ] companionship; fellowship; friendship, #4,291 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions [Add to Longdo]
花代[はなだい, hanadai] (n) price of flowers; fee for a woman's companionship [Add to Longdo]
交遊[こうゆう, kouyuu] (n,vs) friend; friendship; companionship; fraternization; fraternity; comradeship; acquaintance [Add to Longdo]
酒徒[しゅと, shuto] (n) drinker; drinking companions [Add to Longdo]
茶飲み友達[ちゃのみともだち, chanomitomodachi] (n) (1) tea-drinking companion; crony; buddy; (2) spouse married late in life for companionship [Add to Longdo]
仲間受け[なかまうけ, nakamauke] (n) being popular among one's companions [Add to Longdo]
徒輩[とはい, tohai] (n) set; company; companions; fellows [Add to Longdo]
同朋[どうぼう;どうほう, doubou ; douhou] (n) companions; fellows [Add to Longdo]
内攻[ないこう, naikou] (n,vs) (1) (disease) settling in internal organs; (2) quarreling among companions; quarrelling among companions [Add to Longdo]
友交[ゆうこう, yuukou] (n) friendship; amity; companionship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top