ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

communicator

K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -communicator-, *communicator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
communicatorn. ผู้ถ่ายทอด,ผู้ส่งข่าวสาร,เครื่องมือสื่อสาร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Communicatorsนักติดต่อสื่อสาร,ผู้สื่อความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I need a communicator nowฉันต้องรีบรายงานเดี๋ยวนี้ Spygirl (2004)
Take the earpiece. It's a communicator so we can keep in contact.เอาหูฟังไปด้วย มันเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เราติดต่อกันได้ Knight Rider (2008)
I can get this communicator working.ข้าสามารถทำให้เครื่องมือสื่อสารนี่ทำงานได้ Weapons Factory (2009)
I'm willing to... but it'll be more expedient if you hand me the communicator in my pocket... and I call off my men.ฉันจะตอบ.. ..แต่ช่วยหยิบวิทยุสื่อสารออกมา.. ..ให้ฉันสั่งคนของฉันก่อน Batman: Under the Red Hood (2010)
Just, uh, computers and vehicles and communicators and stuff.แต่มีผลกับพวกคอมพิวเตอร์ แล้วก็รถ แล้วก็ระบบสื่อสาร ทำนองนั้น Nightfall (2011)
Currently, I am orbiting 400 kilometers above Earth, while simultaneously talking to a capsule communicator in Houston and our Webcast server in New York-- three distinct, individual points, connected.ตอนนี้ ฉันโคจรอยู่ที่ความสูง400กิโลเหนือพื้นผิวโลก พร้อมๆกันนี้ ฉันก็ทำการติดต่อกับศูนย์อวกาศที่ฮุสตั้น Zone of Exclusion (2012)
Do not answer communicator device.ห้ามรับ เครื่องมือสื่อสาร Lineage (2012)
What if the empty communicator wasn't an accident?ถ้าเครื่องส่งสัญญาณนั่นไม่ใช่อุบัติเหตุละ The Heart of the Truest Believer (2013)
He was the most successful science communicator of the 20th century but he was first and foremost a scientist.เขาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุด ของศตวรรษที่ 20, แต่เขาเป็นคนแรกและ สำคัญที่สุดนักวิทยาศาสตร์ Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
communicatorWe are the great communicators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โฆษก(n) announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แถลงข่าวแทน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMUNICATOR K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY2 T ER0
COMMUNICATORS K AH0 M Y UW1 N AH0 K EY0 T ER0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
コミュニケーター[komyunike-ta-] (n) communicator; operator in a telemarketing business [Add to Longdo]
ネットスケープコミュニケータ[nettosuke-pukomyunike-ta] (n) {comp} Netscape Communicator [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネットスケープコミュニケータ[ねっとすけーぷこみゅにけーた, nettosuke-pukomyunike-ta] Netscape Communicator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  communicator
      n 1: a person who communicates with others

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top