ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commonalty

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commonalty-, *commonalty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commonalty[N] คนธรรมดาสามัญ, Syn. commonalty, common people, commoner

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามัญชน[N] commoner, See also: commonalty, common people, Syn. คนธรรมดา, Ant. เชื้อพระวงศ์

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commonalty    (n) kˈɒmənəltiː (k o1 m @ n @ l t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレブス[, purebusu] (n) (See パトリキ) plebs (ancient Roman commonalty) (lat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  commonalty
      n 1: a class composed of persons lacking clerical or noble rank
           [syn: {commonalty}, {commonality}, {commons}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top