ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commissioned

K AH0 M IH1 SH AH0 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commissioned-, *commissioned*, commission, commissione
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
commissioned(n) ซึ่งได้รับหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commissioned(คะมิช'เชินดฺ) adj. ประจำการ,ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่
commissioned officerนายทหารชั้นสัญญาบัตร (ตั้งแต่ร้อยตรีขึ้นไป) ,นายทหารประจำการ
noncommissioned officern. นายทหารที่ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

English-Thai: Nontri Dictionary
COMMISSIONED commissioned officer(n) นายทหารประจำการ,นายทหารสัญญาบัตร
noncommissioned(adj) ไม่ใช่ชั้นสัญญาบัตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
commissioned courtศาลที่รับประเด็นไปสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commissionedAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัดทำขึ้นโดย[jattham kheun dōi] (v, exp) EN: commissioned by

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMISSIONED K AH0 M IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commissioned (v) kˈəmˈɪʃənd (k @1 m i1 sh @ n d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
下士[かし, kashi] (n) noncommissioned officer [Add to Longdo]
下士官[かしかん, kashikan] (n) non-commissioned officer [Add to Longdo]
空曹[くうそう, kuusou] (n) noncommissioned officer of the Japanese Air Self Defense Forces (Defence) [Add to Longdo]
将校(P);將校(oK)[しょうこう, shoukou] (n) commissioned officer; (P) [Add to Longdo]
嘱託医[しょくたくい, shokutakui] (n) commissioned doctor [Add to Longdo]
勅撰集[ちょくせんしゅう, chokusenshuu] (n) imperial-commissioned poem anthology [Add to Longdo]
廃艦[はいかん, haikan] (n,vs) decommissioned warship [Add to Longdo]
廃車[はいしゃ, haisha] (n,vs) decommissioned vehicle; out of service vehicle [Add to Longdo]
廃炉[はいろ, hairo] (n,vs) (1) decommissioning a nuclear reactor; (n) (2) decommissioned nuclear reactor [Add to Longdo]
配属将校[はいぞくしょうこう, haizokushoukou] (n) commissioned officer attached to a school [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commissioned
   adj 1: (of military officers) holding by virtue of a commission
       a rank of second lieutenant or ensign or above [ant:
       {noncommissioned}]
   2: given official approval to act; "an accredited college";
     "commissioned broker"; "licensed pharmacist"; "authorized
     representative" [syn: {accredited}, {commissioned},
     {licensed}, {licenced}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top