ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commissariat

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commissariat-, *commissariat*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commissariat(คอมมิแซ'เรียท) n. กองตรวจงานในรัสเซีย,วิธีการส่งอาหาร/อุปกรณ์/สัมภาระและอื่น ๆ ไปยังกองทัพ,กองเสบียง,กองเกียกกาย,กรมตำรวจ

English-Thai: Nontri Dictionary
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานีตำรวจ[sathānī tamrūat] (n, exp) EN: police station  FR: poste de police [m] ; commissariat de police [m] ; hôtel de police [m] ; bureau de police [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commissariat (n) kˌɒmɪsˈɛəʳrɪəʳt (k o2 m i s e@1 r i@ t)
commissariats (n) kˌɒmɪsˈɛəʳrɪəʳts (k o2 m i s e@1 r i@ t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
兵站部[へいたんぶ, heitanbu] (n) commissariat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  commissariat
      n 1: a stock or supply of foods [syn: {commissariat},
           {provisions}, {provender}, {viands}, {victuals}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top