ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

commentator

K AA1 M AH0 N T EY2 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -commentator-, *commentator*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
commentator(คอม'เมินเทเทอะ) n. ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยายข่าว, Syn. critic

English-Thai: Nontri Dictionary
commentator(n) ผู้วิจารณ์,ผู้ออกความเห็น,ผู้อธิบาย,ผู้บรรยาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
commentatorBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักวิเคราะห์ข่าว(n) commentator, See also: news analyst, Syn. นักพิเคราะห์ข่าว, นักวินิจฉัยข่าว, Example: ทางรายการมีโอกาสต้อนรับนักวิเคราะห์ข่าวชื่อดังซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนั้น
ล่าม(n) interpreter, See also: commentator, translator, Example: นักท่องเที่ยวบอกผ่านล่ามตัวน้อยให้นักข่าวหยุดสัมภาษณ์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แปลคำพูดจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยทันที
นักวิจารณ์(n) commentator, See also: critic, reviewer, observer, analyst, Syn. นักวิพากษ์วิจารณ์, Example: นักวิจารณ์วิจารณ์ละครเรื่องดาวพระศุกร์ว่าพระเอกอายุน้อยไป, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เชี่ยวชาญในการวิจารณ์เรื่องต่างๆ อย่างมีหลักการ
อรรถกถาจารย์(n) exegete, See also: commentator, Example: เขาเป็นเพียงอรรถกถาจารย์แต่งแก้และขยายความจากปรัชญาของเฮเกลเท่านั้น, Thai Definition: อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถกถาจารย์[atthakathājān] (n) EN: commentator ; exegete  FR: exégète [m] ; commentateur [m]
ล่าม[lām] (n) EN: interpreter ; commentator ; translator  FR: interprète [m]
นักวิจารณ์[nakwijān] (n) EN: critic ; reviewer ; commentator  FR: critique [m] ; commentateur [m]
นักวิเคราะห์ข่าว[nak wikhrǿ khāo] (n, exp) EN: commentator ; news analyst  FR: commentateur [m] ; commentatrice [f]
ผู้บรรยาย[phūbānyāi] (n) EN: commentator ; narrator ; storyteller ; lecturer  FR: commentateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMMENTATOR K AA1 M AH0 N T EY2 T ER0
COMMENTATORS K AA1 M AH0 N T EY2 T ER0 Z
COMMENTATOR'S K AA1 M AH0 N T EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
commentator (n) kˈɒməntɛɪtər (k o1 m @ n t ei t @ r)
commentators (n) kˈɒməntɛɪtəz (k o1 m @ n t ei t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解说员[jiě shuō yuán, ㄐㄧㄝˇ ㄕㄨㄛ ㄩㄢˊ, / ] commentator, #29,363 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kommentator {m} | Kommentatoren {pl}commentator | commentators [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コメンテーター[komente-ta-] (n) commentator; (P) [Add to Longdo]
解説者[かいせつしゃ, kaisetsusha] (n) commentator [Add to Longdo]
政治評論家[せいじひょうろんか, seijihyouronka] (n) political commentator (journalist, columnist) [Add to Longdo]
註釈者[ちゅうしゃくしゃ, chuushakusha] (n) annotator; commentator [Add to Longdo]
評論家[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P) [Add to Longdo]
野球評論家[やきゅうひょうろんか, yakyuuhyouronka] (n) baseball commentator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 commentator
   n 1: an expert who observes and comments on something [syn:
      {observer}, {commentator}]
   2: a writer who reports and analyzes events of the day [syn:
     {commentator}, {reviewer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top