ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comfort

K AH1 M F ER0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comfort-, *comfort*
English-Thai: Longdo Dictionary
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfort(n) คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, See also: เครื่องบรรเทาทุกข์, Syn. luxury, creature, convenience, conveniency, help, support, succor
comfort(n) ความสบายกาย, See also: ความสบาย, ความรู้สึกสบาย, Syn. relaxation, satisfaction, ease, rest, repose, assuagement, coziness, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(n) ความสบายใจ, See also: ความสุขสบาย, ความอบอุ่นใจ, Syn. relaxation, satisfaction, contentment, ease, rest, assuagement, gratification, pleasure, happiness, complacency, complancence, Ant. discomfort, uneasiness, distress
comfort(vt) ปลอบประโลม, See also: ปลอบใจ, Syn. soothe, console, reassure, solace, condole, pacify, tranquilise, tranquilize, hearten, cheer, assuage, gladden, revive, Ant. distress, afflict, discourage
comfort(n) สิ่งปลอบใจ, See also: คำปลอบใจ, Syn. solace
comfort(vt) อำนวยความสะดวก, See also: ทำให้สะดวกสบาย, Syn. help, support, succor, relieve, sustain
comforter(n) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน, Syn. consoler, sympathizer
comforting(adj) ที่สะดวกสบาย
comfortable(adj) เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: พอเพียง, กว้างขวาง, กว้างใหญ่, กว้างพอ, Syn. commodious, roomy, spacious, sufficient, suitable, ample, enough
comfortable(adj) มั่งคั่ง, See also: ร่ำรวย, มีเงินมาก, มีอันจะกิน, Syn. luxurious, affluent, prosperous, rich, Ant. miserable, wretched

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfort stationn. ห้องสุขาสาธารณะ
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
discomfortable(ดิสคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ซึ่ง ไม่สะดวกสบาย,ซึ่งทำให้ลำบากหรือไม่สะดวก
uncomfortable(อันคัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. ไม่สะดวกสบาย,ไม่สบายใจ,เจ็บปวด,ระคายเคือง,กระสับกระส่าย,เคร่งเครียด

English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
comfort(vt) ให้กำลังใจ,ปลอบใจ,ช่วยเหลือ,ปลอบโยน
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
comfortable(adj) สบาย,สุขใจ,สุขสบาย
comfortably(adv) อย่างสุขสบาย,อย่างสบาย
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
comfortless(adj) ไม่น่าสบาย,ไม่สุขสบาย
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
uncomfortable(adj) ไม่ผาสุก,ไม่สบาย,อึดอัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort chartแผนภูมิภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort coolingการทำความเย็นสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort lineเส้นภาวะสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
comfort zoneเขตสบาย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comfortความสุขสบาย [การแพทย์]
Comfort womenสตรีบำเรอกาม [TU Subject Heading]
Comfort, Contractการอุ้มกอด [การแพทย์]
Comfort, Physicalความสุขสบายด้านร่างกายความใกล้ชิดทางร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comfortAn essential condition for a helpful interview is a quiet room in which doctor and parents can sit comfortably and in private without being interrupted.
comfortBill just wanted to comfort Monica, but she interpreted it as romantic interest.
comfortBut it looked comfortable.
comfortComfort can spoil you. Once in a while, it can do you good to corner yourself (in a tight spot).
comfortEverybody wants to live in comfort.
comfortGrandmother looks very comfortable in that chair beside the fire.
comfortHe cannot afford the common comforts of life.
comfortHe cannot afford the common comforts of life, not to mention luxuries.
comfortHe lay down in a comfortable position.
comfortHe lived a rich and comfortable life in the country.
comfortHe lives comfortably.
comfortHe lives in comfort.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมบูรณ์พูนสุข(adj) comfortable, See also: convenient, without difficulty (trouble), Syn. บริบูรณ์พูนสุข, Ant. ขาดแคลน, Example: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง, Thai Definition: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สะดวกสบาย(adv) comfortably, Syn. สะดวก, สบาย
สุขสบาย(v) comfortably, Syn. สุข, สบาย
สุขสบาย(adv) comfortably, See also: happily, Syn. สุขสำราญ, Ant. ทุกข์, Example: เขาก็ยังแข็งแรงและแจ่มใส ใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ที่ต่างจังหวัด
เรียกขวัญ(v) comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai Definition: กล่าวปลอบใจ
สบาย(adv) easily, See also: comfortably, smoothly, without difficulty, with ease, Syn. สบาย, ง่าย, Ant. ลำบาก, Example: วิดีโอดิสก์สามารถเก็บสารานุกรมได้อย่างสบาย, Thai Definition: อย่างสุขกายสุขใจ, Notes: (บาลี)
เขลง(adv) comfortably, See also: cosy, Example: พรุ่งนี้เราก็ได้นอนเขลงอยู่ทั้งวัน เพราะหมดภาระหน้าที่แล้ว, Thai Definition: ทอดอารมณ์อย่างสบายใจ (ใช้แก่กริยา นอน)
ปลอบประโลม(v) console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ปลอบขวัญ(v) soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai Definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ(v) soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบูรณ์พูนสุข[børibūn phūn suk] (adj) EN: comfortable
บรมสุข[børommasuk] (adv) EN: blissfully ; in supreme comfort
อึดอัด[eut-at] (v) EN: have tight chest ; be suffocating ; feel uncomfortable ; be uneasy ; feel cramped ; be not satisfied  FR: être mal à l'aise ; se sentir oppressé
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
ความอึดอัด[khwām eut-at] (n) EN: discomfort
ความรู้สึกเจ็บปวด[khwām rūseuk jeppūat] (n, exp) EN: discomfort
ความยากลำบาก[khwām yāklambāk] (n) EN: difficulty ; hardship ; discomfort
กินดีอยู่ดี[kin dī yū dī] (v, exp) EN: live happily ; live comfortably  FR: vivre confortablement
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ไม่สบายใจ[mai sabāijai] (v, exp) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)  FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

CMU English Pronouncing Dictionary
COMFORT K AH1 M F ER0 T
COMFORTS K AH1 M F ER0 T S
COMFORTED K AH1 M F ER0 T IH0 D
COMFORTER K AH1 M F ER0 T ER0
COMFORTERS K AH1 M F ER0 T ER0 Z
COMFORTING K AH1 M F ER0 T IH0 NG
COMFORTABLE K AH1 M F ER0 T AH0 B AH0 L
COMFORTABLY K AH1 M F ER0 T AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comfort (v) kˈʌmfət (k uh1 m f @ t)
comforts (v) kˈʌmfəts (k uh1 m f @ t s)
comforted (v) kˈʌmfətɪd (k uh1 m f @ t i d)
comforter (n) kˈʌmfətər (k uh1 m f @ t @ r)
comforters (n) kˈʌmfətəz (k uh1 m f @ t @ z)
comforting (v) kˈʌmfətɪŋ (k uh1 m f @ t i ng)
comfortable (j) kˈʌmftəbl (k uh1 m f t @ b l)
comfortably (a) kˈʌmftəbliː (k uh1 m f t @ b l ii)
comfortless (j) kˈʌmfətləs (k uh1 m f @ t l @ s)
comfortingly (a) kˈʌmfətɪŋliː (k uh1 m f @ t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, ] comfortable; feeling well, #3,555 [Add to Longdo]
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, / ] comfort; soft and fragrant; warm, #4,629 [Add to Longdo]
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, ] comforter; quilt, #17,180 [Add to Longdo]
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, ] comfortable; happy, #20,170 [Add to Longdo]
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, / ] comfortably off; ample; plenty, #22,173 [Add to Longdo]
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, / ] comfort woman, #22,279 [Add to Longdo]
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, ] comfortable; at ease, #22,468 [Add to Longdo]
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, / ] comfort and leisure, #102,602 [Add to Longdo]
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, / ] comforter, #569,039 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit {f}; Behaglichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}; Behaglichkeiten {pl}comfort | comforts [Add to Longdo]
Bedürfnisanstalt {f}; öffentliche Toilette {f}comfort station [Am.] [Add to Longdo]
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning [Add to Longdo]
Verwaltungsschreiben {n}comfort letter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
あやす[ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position [Add to Longdo]
じとじと[jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
ほんわかした;ほんわかとした[honwakashita ; honwakatoshita] (adj-f) (uk) warm and snug; soft and comfortable [Add to Longdo]
ゆったり[yuttari] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) comfortable; easy; calm; (2) loose; spacious [Add to Longdo]
スクイズ[sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comfort
   n 1: a state of being relaxed and feeling no pain; "he is a man
      who enjoys his comfort"; "she longed for the
      comfortableness of her armchair" [syn: {comfort},
      {comfortableness}] [ant: {discomfort}, {uncomfortableness}]
   2: a feeling of freedom from worry or disappointment
   3: the act of consoling; giving relief in affliction; "his
     presence was a consolation to her" [syn: {consolation},
     {comfort}, {solace}]
   4: a freedom from financial difficulty that promotes a
     comfortable state; "a life of luxury and ease"; "he had all
     the material comforts of this world" [syn: {ease}, {comfort}]
   5: satisfaction or physical well-being provided by a person or
     thing; "his friendship was a comfort"; "a padded chair was
     one of the room's few comforts"
   6: bedding made of two layers of cloth filled with stuffing and
     stitched together [syn: {quilt}, {comforter}, {comfort},
     {puff}]
   7: assistance, such as that provided to an enemy or to a known
     criminal; "it gave comfort to the enemy"
   v 1: give moral or emotional strength to [syn: {comfort},
      {soothe}, {console}, {solace}]
   2: lessen pain or discomfort; alleviate; "ease the pain in your
     legs" [syn: {comfort}, {ease}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top