ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comedy

K AA1 M AH0 D IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comedy-, *comedy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedy(n) ความตลกขบขัน, See also: ความขบขัน, Syn. humor, humour, fun, pleasantry
comedy(n) ละครตลก, See also: ละครชวนหัว, เรื่องตลก, หัสนาฏกรรม, สุขนาฏกรรม, Syn. pleasantry, burlesque, parody, satire, travestry, fun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedy(คอม'มีดี) n. ละครตลก,เรื่องตลก,ฉากละครตลก
low comedyn. ละครชวนหัว (มักเป็นเรื่องลามก), See also: lowcomedian n. ดูlow comedy

English-Thai: Nontri Dictionary
comedy(n) เรื่องตลก,สุขนาฏกรรม,ละครชวนหัว,ละครตลก,เรื่องน่าขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
comedyสุขนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of humoursสุขนาฏกรรมลักษณะนิสัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of ideasสุขนาฏกรรมข้อคิด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of intriguesสุขนาฏกรรมกลอุบาย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of mannersสุขนาฏกรรมมรรยาทสังคม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of moralsสุขนาฏกรรมศีลธรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
comedy of situationสุขนาฏกรรมสถานการณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comedyละครชวนหัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comedyAs a rule, I prefer a comedy to a tragedy.
comedyComedy is something that makes you laugh.
comedyI like to see comedy in the theater.
comedyI prefer comedy to tragedy.
comedyIt's a comedy movie.
comedyShakespeare wrote both tragedy and comedy.
comedyWe went to see a comedy in London.
comedyWe were all amused with the comedy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังตลก(n) comedy film, See also: comedy movie, Syn. ภาพยนตร์ตลก, Example: ถ้าเราไปดูหนังตลกในโรงหนัง ถึงจะขำอย่างไร เราก็คงไม่ลงไปนอนหัวเราะจนตัวงอ, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ภาพยนตร์ที่ดูแล้วรู้สึกขบขัน, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละครขบขัน[lakhøn khopkhan] (n) EN: comedy  FR: comédie [f]
ละครร้อง[lakhøn røng] (n, exp) EN: musical comedy  FR: comédie musicale [f]
ภาพยนตร์ตลก[phāpphayon talok] (n, exp) EN: comedy film  FR: comédie [f]
ตลกคาเฟ่[talok khāfē] (n, exp) EN: slapstick ; low comedy  FR: grosse farce [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COMEDY K AA1 M AH0 D IY0
COMEDY'S K AA1 M AH0 D IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedy (n) kˈɒmədiː (k o1 m @ d ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜剧[xǐ jù, ㄒㄧˇ ㄐㄩˋ, / ] comedy, #8,626 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Komödie {f} | Komödien {pl}comedy | comedies [Add to Longdo]
Kriminalkomödie {f}comedy thriller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
エロコメディ[erokomedei] (n) erotic comedy [Add to Longdo]
コメディー(P);コメディ[komedei-(P); komedei] (n) comedy; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
トラジコメディー[torajikomedei-] (n) tragi-comedy [Add to Longdo]
ドタバタ喜劇;どたばた喜劇[ドタバタきげき(ドタバタ喜劇);どたばたきげき(どたばた喜劇), dotabata kigeki ( dotabata kigeki ); dotabatakigeki ( dotabata kigeki )] (n) slapstick comedy [Add to Longdo]
ナンセンスコメディー[nansensukomedei-] (n) nonsense comedy [Add to Longdo]
ブラックコメディー[burakkukomedei-] (n) black comedy [Add to Longdo]
ブラックジョーク[burakkujo-ku] (n) black joke; black comedy; morbid humor [Add to Longdo]
ホームコメディ;ホームコメディー[ho-mukomedei ; ho-mukomedei-] (n) home comedy; situation comedy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comedy
   n 1: light and humorous drama with a happy ending [ant:
      {tragedy}]
   2: a comic incident or series of incidents [syn: {drollery},
     {clowning}, {comedy}, {funniness}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top