ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come near

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come near-, *come near*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come nearCome nearer so that I can see your face.
come nearDon't come near me. I have a cold.
come nearDon't come near to the bulldog in case it bites.
come nearDon't let anyone come near the fire.
come nearDon't let that dog come near me!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล้ำกราย(v) intrude, See also: come near, Syn. เข้ามา, ล่วงล้ำ, ใกล้เข้ามา, Example: นับแต่เกิดความขัดแย้งกับคนในบ้านเขาไม่เคยกล้ำกรายมาอีกเลย
หวิด(v) be near, See also: come near, be almost, Syn. เฉียด, จวนเจียน, หวุดหวิด, เกือบ, Example: เขาหวิดจะถูกรถชนเสียแล้ว
ใกล้(v) come near, See also: approach, Syn. เกือบ, จวนเจียน, จวน, Ant. ไกล, Example: ความฝันที่จะเป็นวิศวกรของเขาใกล้เป็นความจริงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[chīet] (v) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near  FR: frôler ; effleurer
ใกล้[klai] (v) EN: near ; approach ; come near  FR: approcher
หวิด[wit] (v) EN: be near ; come near ; be almost

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄す[よす, yosu] (v5s) (arch) to bring near; to put close; to let come near [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] (v1,vt) (1) to come near; to let someone approach; (2) to collect; to gather; to receive; (3) to add; (4) to put aside; (P) [Add to Longdo]
寄せ付ける;寄せつける;寄付ける[よせつける, yosetsukeru] (v1,vt) (often used in the negative as 寄せ付けない, etc.) to let (someone) come near; to let (someone) get close [Add to Longdo]
近づける(P);近付ける(P)[ちかづける, chikadukeru] (v1,vt) to bring near; to put close; to let come near; to associate with; (P) [Add to Longdo]
差し掛かる(P);差し掛る[さしかかる, sashikakaru] (v5r) to come near to; to approach; (P) [Add to Longdo]
溺れ損なう[おぼれそこなう, oboresokonau] (v5u) to come near being drowned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come near
   v 1: almost do or experience something; "She came near to
      screaming with fear"
   2: move towards; "We were approaching our destination"; "They
     are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
     [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
     {draw close}, {come near}]
   3: come near in time; "Winter is approaching"; "approaching old
     age" [syn: {approach}, {come near}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top