ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

come back

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -come back-, *come back*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
come back(phrv) กลับมาโด่งดังอีกครั้ง, See also: กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง
come back(phrv) สวนกลับทันควัน (ด้วยคำพูด), See also: ย้อนกลับทันควัน ด้วยคำพูด, Syn. retort, rejoin, answer
come back(phrv) หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง), Syn. recover, reenter, reappear

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
come backAsk her when he will come back.
come backAsk her when she will come back.
come backBefore long she will come back to the stage.
come backBy the time you come back I will be gone.
come backCome back again when you finish your medicine.
come backCome back soon.
come backCome back within a month.
come backDick promised to come back by three o'clock.
come backDo you think miniskirts will come back again?
come backFashions of thirty years ago have come back in style.
come backFather has recently come back to Japan.
come backFather will come back from Germany before long.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวนคืน(v) return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai Definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
กลับ[klap] (v) EN: come back ; go back ; return  FR: retourner ; revenir
กลับมา[klap mā] (x) EN: come back ; be back  FR: revenir ; repartir
กลับไป[klap pai] (v) EN: go back ; return to ; come back ; turn to  FR: retourner ; repartir
สู่ขวัญ[sukhwān] (v) EN: welcome back
ย้อน[yøn] (v) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps  FR: revenir sur ; retourner sur

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] TH: กลับมา  EN: come back

Japanese-English: EDICT Dictionary
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
家に帰る;家に還る[いえにかえる, ienikaeru] (exp,v1) to come back home; to go back home [Add to Longdo]
帰って来る;帰ってくる[かえってくる, kaettekuru] (exp,vk) to return; to come back [Add to Longdo]
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback [Add to Longdo]
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp,v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life [Add to Longdo]
舞い戻る;舞戻る[まいもどる, maimodoru] (v5r,vi) to come back [Add to Longdo]
返り咲く[かえりざく, kaerizaku] (v5k,vi) to come back; to bloom a second time [Add to Longdo]
返る(P);反る(P)[かえる, kaeru] (v5r,vi) (1) (esp. 返る) to return; to come back; to go back; (2) (See 裏返る) to turn over; (suf,v5r) (3) (esp. 返る) (See 静まり返る) (after the -masu stem of a verb) (to become) extremely; (to become) completely; (P) [Add to Longdo]
戻って来る;戻ってくる[もどってくる, modottekuru] (vk) to come back [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 come back
   v 1: be restored; "Her old vigor returned" [syn: {come back},
      {return}]
   2: go back to something earlier; "This harks back to a previous
     remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come back},
     {recall}]
   3: even the score, in sports
   4: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top