ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

combine

K AA1 M B AY0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combine-, *combine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combine(n) การรวมกัน, See also: การรวมกลุ่ม, Syn. combination, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combine(n) เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, Syn. combine harvester
combine(vt) นำมารวมกัน, See also: ทำให้รวมกัน, นำมารวมเข้าด้วยกัน, Syn. unite, join, couple, consolidate, merge, concentrate, incorporate, integrate, organise, organize
combine(vt) ้ประสานกัน, Syn. blend, mix, link, integrate, mingle, Ant. separate, divide
combine(vi) รวมกัน, See also: รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Syn. unite, coalesce, blend, mix, join, couple, consolidate, fuse, merge, concentrate, incorporate, organise, organize, Ant. separate, divide
combine with(phrv) รวมเข้ากับ, See also: รวมกับ, Syn. amalgamate with, merge together, merge with
combine with(phrv) เพิ่ม (บางสิ่ง) ให้กับ
combine against(phrv) ร่วมพลังกันต่อต้าน, See also: ร่วมกันสู้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combine(คัมไบน์',คอม'ไบน์) {combined,combining,combines} v. รวมกัน,ทำให้รวมกัน,ประกอบกัน n. การรวมกัน,กลุ่มคน,เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, See also: combinability n. ดูcombine combinable adj. ดูcombine, Syn. unite

English-Thai: Nontri Dictionary
combine(vi, vt) รวม,ประสาน,ประกอบกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combine paintingจิตรกรรมแบบผสม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined agesอายุควบกัน (ของคู่สมรส) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
combined blowpipeคันเชื่อมแก๊สอเนกประสงค์ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
combined company policyกรมธรรม์บริษัทร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined liability policyกรมธรรม์ความรับผิดร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined pelvimetryการวัดเชิงกรานทั้งภายนอกภายใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combined policyกรมธรรม์รวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combined variance; pooled varianceความแปรปรวนรวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combineรวม,จับ,รวบรวม [การแพทย์]
Combine Methodsวิธีป้องกันการปฏิสนธิหลายแบบร่วมกัน [การแพทย์]
Combinedแบบผสม [การแพทย์]
combined arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม, ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลหลาย ๆ ชุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combined Cycle Power Plantโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม, Example: การนำเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำมาใช้งานเป็นระบบร่วมกัน โดยการนำไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ ซึ่งมีความร้อนสูง (ประมาณ 500 องศาเซลเซียส) ไปผ่านหม้อน้ำ (Heat Recovery Steam Generator) และถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำ ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำ สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อไป โดยทั่วไปโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ 1-4 เครื่อง ร่วมกับกังหันไอน้ำ 1 เครื่อง โดยมีประสิทธิภาพรวม 40-45% มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี และใช้เป็นโรงไฟฟ้าผลิตพลังงานปานกลางถึงระดับฐาน (Medium to Base Load Plant) [ปิโตรเลี่ยม]
Combined Cycledการรวมคุณสมบัติต่างๆมากำหนดรอบ [การแพทย์]
Combined financial statementงบการเงินรวม [การบัญชี]
Combined Methodsวิธีผสม [การแพทย์]
Combined operations (Military science)ปฏิบัติการร่วม (การทหาร) [TU Subject Heading]
Combined Sewage Overflow, CSOน้ำล้นจากท่อระบายรวม, ซีโอเอส, Example: น้ำล้นที่ออกมาจากระบบท่อระบายรวมในหน้าฝน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combineBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
combineHe combined two ideas into one.
combineHe combines work with pleasure.
combineHydrogen and oxygen combine to form water.
combineIf you combine them in this way you get a 14 port USB hub.
combineIn high school, I won the Osaka and Kinki championships in cross-country skiing and Nordic combined skiing on countless occasions.
combineIt is hard to combine business with pleasure.
combineIt is important to combine theory with practice.
combineIt is not easy to combine hobbies with profits.
combineNordic Combined is held as a combination of two events, ski-jump and cross-country ski.
combineNordic combined is one of the wintersport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
combineOur combined fleet broke through the enemy's defense zone.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปะปนกัน(v) mix, See also: combine, mingle, intermingle, blend, jumble, Syn. ปะปน, คละเคล้ากัน, Example: ประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียมีคนหลายเชื้อชาติปะปนกัน
ผสมกลมกลืน(v) combine, See also: harmonize, Example: ด้วยความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารวัฒนธรรมตะวันตกจึงเข้ามาผสมกลมกลืนกับวัฒนธรรมตะวันออกมากขึ้น, Thai Definition: รวมกันเข้าได้เป็นอย่างดี
ผสมผสาน(v) integrate, See also: combine, blend, mix, Syn. ผสมผเส, รวม, ผสม, ปนเป, Example: รัฐบาลมีการส่งเสริมให้ชาวสวนมะพร้าวในภาคใต้เลี้ยงโคผสมผสานกับการทำสวนมะพร้าว
ประสม(v) mix, See also: combine, mingle, amalgamate, add, compound, Syn. ผสม, รวมกัน, ปนกัน, Example: แป้งประสมกับน้ำเป็นแป้งเปียก
โซรม(v) gather together in a crowd, See also: combine with other, Syn. รุม, Example: ระหว่างเดินกลับบ้าน เขาโดนนักเลงรุมโทรม
กล้ำ(v) combine, See also: bind together, Syn. ควบ, ควบกล้ำ, Example: นโยบายทั้งสองฝ่ายได้ถูกกล้ำเข้าด้วยกัน
ควบ(v) combine, See also: merge, couple, mix, blend, link, unite, amalgamate, Syn. รวม, Example: เจ้านายควบกิจการร้านแอร์กับร้านเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน, Thai Definition: เอารวมเข้าเป็นอันเดียวกันหรือเข้าคู่กัน
รวมกัน(v) combine, See also: be compound, Example: ในภาษาธรรมชาติ คำที่เขียนหรือเปล่งออกมา เมื่อนำมารวมกันจะเกิดความหมายขึ้น
สระผสม(n) combined vowel, Syn. สระประสม, Example: เด็กๆ มักเขียนสระผสมไม่ถูกตำแหน่ง
สมทบ(v) join (someone in doing something), See also: combine, unite, add, do jointly (with someone), do conjointly, Example: ญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจะใส่เงินลงไปสมทบด้วย เสมือนเป็นของขวัญให้คู่บ่าวสาว, Thai Definition: รวมเข้าด้วยกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อม[cheūam] (v) EN: connect ; join ; link up ; couple ; knit ; cement  FR: raccorder ; ajuster ; assembler ; combiner ; joindre ; unir ; réunir ; connecter
หูโทรศัพท์[hū thōrasap] (n) EN: receiver ; telephone receiver  FR: combiné (téléphonique)
เคล้า[khlao] (v) EN: mix ; mingle ; blend ; combine  FR: mêler ; mélanger
ควบ[khūap] (v) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame  FR: combiner ; fusionner
ควบ[khwop] (v) EN: combine ; couple  FR: combiner
กล้ำ[klam] (v) EN: combine ; mix ; blend ; modulate ; bind together
กลืนกัน[kleūn kan] (v, exp) EN: blend ; be in harmony ; merge ; combine ; mingle  FR: être en harmonie ; se combiner
กงสี[kongsī] (n) EN: company ; joint-stock company ; corporation ; firm ; cartel ; family business ; combine ; ring ; pool  FR: compagnie [f] ; cartel [m]
ปะปนกัน[papon kan] (v) EN: mix ; combine ; mingle ; intermingle ; blend ; jumble
ผสาน[phasān] (v) EN: merge ; amalgamate ; intergrade ; combine  FR: harmoniser

CMU English Pronouncing Dictionary
COMBINE K AA1 M B AY0 N
COMBINE K AH0 M B AY1 N
COMBINED K AH0 M B AY1 N D
COMBINES K AH0 M B AY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combine (n) kˈɒmbaɪn (k o1 m b ai n)
combine (v) kˈəmbˈaɪn (k @1 m b ai1 n)
combined (v) kˈəmbˈaɪnd (k @1 m b ai1 n d)
combines (n) kˈɒmbaɪnz (k o1 m b ai n z)
combines (v) kˈəmbˈaɪnz (k @1 m b ai1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会意[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds, #30,415 [Add to Longdo]
联宗[lián zōng, ㄌㄧㄢˊ ㄗㄨㄥ, / ] combined branches of a clan, #252,698 [Add to Longdo]
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, / ] combined assault; to mount a joint attack [Add to Longdo]
会意字[huì yì zì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗˋ, / ] combined ideogram (one of the Six Methods 六書|六书 of forming Chinese characters); Chinese character that combines the meanings of existing elements; also known as joint ideogram or associative compounds [Add to Longdo]
组合音响[zǔ hé yīn xiǎng, ㄗㄨˇ ㄏㄜˊ ㄧㄣ ㄒㄧㄤˇ, / ] combined stereo; music center [Add to Longdo]
联合舰队[lián hé jiàn duì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] combined fleet [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drilldüngemaschine {f}combine drill [Add to Longdo]
Reihendüngemaschine {f}combine drill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
コンバイン[konbain] (n) (abbr) (See コンバインハーベスター) combine; combine harvester; (P) [Add to Longdo]
コンバインドリンクセット[konbaindorinkusetto] (n) {comp} combined link set [Add to Longdo]
コンバインドレース[konbaindore-su] (n) combined race (skiing event with cross country and ski jumping) [Add to Longdo]
コンバインハーベスター[konbainha-besuta-] (n) combine harvester [Add to Longdo]
シーテック[shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
ノルディックコンバインド[norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event) [Add to Longdo]
ボイルシャルルの法則[ボイルシャルルのほうそく, boirusharuru nohousoku] (n) combined gas law [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンバインドリンクセット[こんばいんどりんくせっと, konbaindorinkusetto] combined link set [Add to Longdo]
組合せ条件[くみあわせじょうけん, kumiawasejouken] combined condition [Add to Longdo]
入出力ファイル[にゅうしゅつりょくファイル, nyuushutsuryoku fairu] combined file [Add to Longdo]
否定組合せ条件[ひていくみあわせじょうけん, hiteikumiawasejouken] negated combined condition [Add to Longdo]
複合[ふくごう, fukugou] combined [Add to Longdo]
複合局[ふくごうきょく, fukugoukyoku] combined station [Add to Longdo]
略記組合せ比較条件[りゃっきくみあわせひかくじょうけん, ryakkikumiawasehikakujouken] abbreviated combined relation condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combine
   n 1: harvester that heads and threshes and cleans grain while
      moving across the field
   2: a consortium of independent organizations formed to limit
     competition by controlling the production and distribution of
     a product or service; "they set up the trust in the hope of
     gaining a monopoly" [syn: {trust}, {corporate trust},
     {combine}, {cartel}]
   3: an occurrence that results in things being united [syn:
     {combining}, {combine}]
   v 1: have or possess in combination; "she unites charm with a
      good business sense" [syn: {unite}, {combine}]
   2: put or add together; "combine resources" [syn: {compound},
     {combine}]
   3: combine so as to form a whole; mix; "compound the
     ingredients" [syn: {compound}, {combine}]
   4: add together from different sources; "combine resources"
   5: join for a common purpose or in a common action; "These
     forces combined with others"
   6: gather in a mass, sum, or whole [syn: {aggregate}, {combine}]
   7: mix together different elements; "The colors blend well"
     [syn: {blend}, {flux}, {mix}, {conflate}, {commingle},
     {immix}, {fuse}, {coalesce}, {meld}, {combine}, {merge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top