ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colourful

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colourful-, *colourful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colourful(adj) มีชีวิตชีวา, See also: มีรสชาติ, สนุกสนาน, Syn. colorful, vivid, lively, cheerful, eventful, bright
colourful(adj) มีสีสันสดใส, See also: หลากสี, ฉูดฉาด, Syn. colorful, picturesque, multicolored, multicoloured, flamboyant, parti-colored, parti-coloured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colourfuladj. มีสีสรรมาก,มีสี,น่าตื่นเต้น,พอฟังได้,ตรึงใจ,มีเสน่ห์, Syn. interesting

English-Thai: Nontri Dictionary
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สีฉูดฉาด[sī chutchāt] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)
สีจัดจ้าน[sī jatjān] (adj) EN: colourful = colorful (Am.)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colourful (j) kˈʌləfəl (k uh1 l @ f @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weißohr-Schneehöschen {n} [ornith.]Colourful Puffleg [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラフル[karafuru] (adj-na,n) colorful; colourful; (P) [Add to Longdo]
絢文[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern [Add to Longdo]
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]
色彩豊か[しきさいゆたか, shikisaiyutaka] (adj-na) colourful [Add to Longdo]
明るい(P);明い(io)[あかるい, akarui] (adj-i) (1) bright; colourful; (2) cheerful; (3) (as 〜に明るい) familiar (with); knowledgeable (about); (4) fair (e.g. politics); clean; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colourful
   adj 1: striking in variety and interest; "a colorful period of
       history"; "a colorful character"; "colorful language"
       [syn: {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless},
       {colourless}]
   2: having striking color; "colorful autumn leaves" [syn:
     {colorful}, {colourful}] [ant: {colorless}, {colourless}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top