ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonization

K AA2 L AH0 N IH0 Z EY1 SH AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonization-, *colonization*
English-Thai: Nontri Dictionary
colonization(n) การตั้งอาณานิคม,การตั้งรกราก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonizationการทำให้เป็นอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
colonizationการยึดเป็นอาณานิคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
colonizationการยึดครอง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonizationการเพิ่มจำนวน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIZATION K AA2 L AH0 N IH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonization (n) kˌɒlənaɪzˈɛɪʃən (k o2 l @ n ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonisation {f}; Besiedlung {f}colonization [Am.]; colonisation [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
植民;殖民[しょくみん, shokumin] (n,vs,adj-no) colonization; colonisation [Add to Longdo]
植民政策[しょくみんせいさく, shokuminseisaku] (n) colonization policy [Add to Longdo]
植民地化[しょくみんちか, shokuminchika] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]
拓殖[たくしょく, takushoku] (n,vs) colonization; colonisation; exploitation; (P) [Add to Longdo]
屯田[とんでん, tonden] (n,vs) colonization; colonisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colonization
   n 1: the act of colonizing; the establishment of colonies; "the
      British colonization of America" [syn: {colonization},
      {colonisation}, {settlement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top