ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonist

K AA1 L AH0 N IH0 S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonist-, *colonist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonist(n) ผู้ที่ไปอาศัยในอาณานิคม

English-Thai: Nontri Dictionary
colonist(n) ชาวอาณานิคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonistผู้อยู่ในนิคม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
colonistThe colonists bartered with the natives for fur.

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIST K AA1 L AH0 N IH0 S T
COLONISTS K AA1 L AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonist (n) kˈɒlənɪst (k o1 l @ n i s t)
colonists (n) kˈɒlənɪsts (k o1 l @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kolonist {m} | Kolonisten {pl}colonist | colonists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開拓者[かいたくしゃ, kaitakusha] (n) pioneer; settler; colonist; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  colonist
      n 1: a person who settles in a new colony or moves into new
           country [syn: {settler}, {colonist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top