ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colonialism

K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colonialism-, *colonialism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colonialism(n) การล่าอาณานิคม, See also: การล่าเมืองขึ้น, Syn. colonisation, colonization, subjection

English-Thai: Nontri Dictionary
colonialism(n) ลัทธิล่าอาณานิคม,ลัทธิล่าเมืองขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
colonialismลัทธิอาณานิคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลัทธิอาณานิคม(n) colonialism

CMU English Pronouncing Dictionary
COLONIALISM K AH0 L OW1 N IY0 AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colonialism (n) kˈəlˈounɪəʳlɪzəm (k @1 l ou1 n i@ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殖民主义[zhí mín zhǔ yì, ㄓˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] colonialism, #18,366 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コロニアリズム[koroniarizumu] (n) colonialism [Add to Longdo]
ネオコロニアリズム[neokoroniarizumu] (n) neocolonialism [Add to Longdo]
植民地主義[しょくみんちしゅぎ, shokuminchishugi] (n) colonialism [Add to Longdo]
新植民地主義[しんしょくみんちしゅぎ, shinshokuminchishugi] (n) neo-colonialism [Add to Longdo]
反植民主義[はんしょくみんしゅぎ, hanshokuminshugi] (n) anticolonialism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colonialism
   n 1: exploitation by a stronger country of weaker one; the use
      of the weaker country's resources to strengthen and enrich
      the stronger country

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top