ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

colliery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -colliery-, *colliery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
colliery(คลอ'ยะรี) n. เหมืองถ่านหิน

English-Thai: Nontri Dictionary
colliery(n) เหมืองถ่านหิน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
colliery (n) kˈɒljəriː (k o1 l y @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube {f} | Kohlebergwerke {pl}; Kohlengruben {pl}colliery | collieries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 colliery
   n 1: a workplace consisting of a coal mine plus all the
      buildings and equipment connected with it [syn: {colliery},
      {pit}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top