ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collet

K AA1 L IH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collet-, *collet*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collet(คอล'ลิท) n. ปลอกคอ,แถบหุ้มรอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
collet; collar๑. รอยต่อ [ระหว่างลำต้นและราก]๒. คอใบ [วงศ์ Gramineae] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
collet; split coneประกับล็อก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-The collet nut?- น็อตคอลเล็ต? Primer (2004)
I'm Lieutenant Collet from DCPJ. A kind of French FBI.ผมร้อยโท กอลเยต์ จาก เดเซเปเช(DCPJ)คล้ายๆ กับ FBI น่ะครับ The Da Vinci Code (2006)
Very good. Tell Collet not to move in until I get there.ดีมาก เยี่ยมเลย บอกคอลเล นะว่าอย่าเพิ่งบุกรอจนกว่าผมจะไปถึง The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่วง[būang] (n) EN: snare ; trap  FR: collet [m] ; piège [m]
กับดัก[kapdak] (n) EN: snare ; trap  FR: collet [m] ; piège [m]
ทวน[thūan] (n) EN: spear ; lance; gold-smith's holder; collet; end-piece of a Thai fiddle  FR: lance [f] pique [f] ; hallebarde [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COLLET K AA1 L IH0 T
COLLETT K AA1 L IH0 T
COLLETTA K OW0 L EH1 T AH0
COLLETTE K AH0 L EH1 T
COLLETTI K OW0 L EH1 T IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spannpatrone {f}collet chuck [Add to Longdo]
Spannzange {f}collet chuck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレット[koretto] (n) collet [Add to Longdo]
ロープデコルテ;ローブデコルテ[ro-pudekorute ; ro-budekorute] (n) robe decolletee (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collet
   n 1: a metal cap or band placed on a wooden pole to prevent
      splitting [syn: {ferrule}, {collet}]
   2: a cone-shaped chuck used for holding cylindrical pieces in a
     lathe [syn: {collet}, {collet chuck}]
   3: a band or collar that holds an individual stone in a jewelry
     setting

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top