ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cold turkey

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cold turkey-, *cold turkey*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cold turkey(idm) อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cold turkeyn. การหักดิบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cold Turkeyการหักดิบ,หยุดยาเสพติดอยู่ทันทีโดยไม่มีการให้ยาช่วย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cold turkeyHe quit smoking cold turkey.
cold turkeyMaybe, but he wants me to stop cold turkey.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cold turkey
   n 1: a blunt expression of views; "I told him cold turkey"
   2: complete and abrupt withdrawal of all addictive drugs or
     anything else on which you have become dependent; "he quit
     smoking cold turkey"; "she quit her job cold turkey"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top