ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coinage

K OY1 N IH0 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coinage-, *coinage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์,ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์,สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
coinage(n) เงินตรา,การพิมพ์เหรียญ,การสร้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ

CMU English Pronouncing Dictionary
COINAGE K OY1 N IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coinage (n) kˈɔɪnɪʤ (k oi1 n i jh)
coinages (n) kˈɔɪnɪʤɪz (k oi1 n i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貨幣[かへい, kahei] (n,adj-no) money; currency; coinage; (P) [Add to Longdo]
金目;金眼[きんめ, kinme] (n) (1) (金目 only) Edo-period unit of gold coinage; (2) golden eyes (of a cat, etc.); (3) (abbr) (See 金目鯛) splendid alfonsino (Beryx splendens) [Add to Longdo]
銀目;銀眼[ぎんめ, ginme] (n) (1) (銀目 only) Edo-period unit of silver coinage; (2) steel-blue eyes (e.g. of a cat); (3) (uk) (abbr) (See 銀目鯛) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
私鋳銭[しちゅうせん, shichuusen] (n) private coinage [Add to Longdo]
造幣[ぞうへい, zouhei] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
鋳貨[ちゅうか, chuuka] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
富本銭[ふほんせん, fuhonsen] (n) (See 和同開珎) Japan's first coinage (dating to 683 CE, but perhaps never in circulation) [Add to Longdo]
万年通宝[まんねんつうほう, mannentsuuhou] (n) ancient Japanese coinage first minted in 760 CE [Add to Longdo]
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coinage
   n 1: coins collectively [syn: {coinage}, {mintage}, {specie},
      {metal money}]
   2: a newly invented word or phrase [syn: {neologism}, {neology},
     {coinage}]
   3: the act of inventing a word or phrase [syn: {neologism},
     {neology}, {coinage}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top