ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cogwheel

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cogwheel-, *cogwheel*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cogwheeln. ล้อเฟือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cogwheel respiration; respiration, interruptedการหายใจกุกกัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฟือง[n.] (feūang) EN: cog ; gear wheel ; cogwheel   FR: engrenage [m] ; roue dentée [f] ; pignon [m]
จักร[n.] (jak) EN: toothed gear wheel ; cogwheel   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cogwheel    (n) kˈɒgwiːl (k o1 g w ii l)
cogwheels    (n) kˈɒgwiːlz (k o1 g w ii l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cogwheel
   n 1: a toothed wheel that engages another toothed mechanism in
      order to change the speed or direction of transmitted
      motion [syn: {gear}, {gear wheel}, {geared wheel},
      {cogwheel}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top