ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coercion

K OW0 ER1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coercion-, *coercion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coercion(n) การบีบบังคับ, See also: การขู่เข็ญ, Syn. compulsion, duress, intimidation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coercion(โคเออ'เชิน) n. การบังคับ,การบีบบังคับ,การขู่เข็ญ, See also: coercionary adj. coercionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coercion(n) การขู่เข็ญ,การขู่กรรโชก,การบีบบังคับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coercionการบีบบังคับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coercionการบีบบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coercionการใช้อำนาจบังคับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coercionCertainly there are downsides to leadership by coercion and force.
coercionLeadership by coercion would not produce the results we see.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบีบบังคับ[kān bīpbangkhap] (n) EN: coercion

CMU English Pronouncing Dictionary
COERCION K OW0 ER1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coercion (n) kˈouˈɜːʳʃən (k ou1 @@1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, ] coercion; to intimidate, #113,819 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwang {m} | Zwänge {pl}coercion | coercions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
圧迫[あっぱく, appaku] (n,vs) pressure; coercion; oppression; (P) [Add to Longdo]
威圧[いあつ, iatsu] (n) (1) coercion; overpowering; (2) to overpower; to overawe; to daunt [Add to Longdo]
強制[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) obligation; coercion; compulsion; enforcement; (P) [Add to Longdo]
強要[きょうよう, kyouyou] (n,vs) coercion; extortion; compulsion; force; (P) [Add to Longdo]
脅迫[きょうはく, kyouhaku] (n,vs) threat; menace; coercion; terrorism; (P) [Add to Longdo]
弾圧政治[だんあつせいじ, dan'atsuseiji] (n) (political) coercion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coercion
   n 1: the act of compelling by force of authority
   2: using force to cause something to occur; "though pressed into
     rugby under compulsion I began to enjoy the game"; "they
     didn't have to use coercion" [syn: {compulsion}, {coercion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top