ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coddle

K AA1 D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coddle-, *coddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coddle(vt) พะเน้าพะนอ, See also: ประคบประหงม, เอาอกเอาใจเกินไป, Syn. indulge, spoil
coddle(vt) ลวกไข่, Syn. poach, simmer, steam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coddlevt. เอาอกเอาใจ,พะนอ,โอ๋ n. ผู้เอาอกเอาใจ.
mollycoddle(มอล'ลี่คอดเดิล) n. ผู้ชายหรือเด็กชายผู้ชายที่ถูกตามใจจนเคยตัว,หน้าตัวเมีย vt. ตามใจ,เอาใจ,พะนอ., See also: mollycoddler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
coddle(vt) พะเน้าพะนอ,เอาอกเอาใจ,โอ๋

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะนอ(v) pamper, See also: coddle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะเน้าพะนอ, Example: ตั้งแต่หย่ากับภรรยา เขาก็พะนอลูกๆ มากกว่าเดิมหลายเท่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไข่ในหิน[khai nai hin] (adj) EN: over-protected ; coddled ; mollycoddled
พะนอ[phanø] (v) EN: pamper ; coddle ; cajole  FR: choyer ; dorloter ; cajoler

CMU English Pronouncing Dictionary
CODDLE K AA1 D AH0 L
CODDLED K AA1 D AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coddle (v) kˈɒdl (k o1 d l)
coddled (v) kˈɒdld (k o1 d l d)
coddles (v) kˈɒdlz (k o1 d l z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coddle
   v 1: treat with excessive indulgence; "grandparents often pamper
      the children"; "Let's not mollycoddle our students!" [syn:
      {pamper}, {featherbed}, {cosset}, {cocker}, {baby},
      {coddle}, {mollycoddle}, {spoil}, {indulge}]
   2: cook in nearly boiling water; "coddle eggs"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top