ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cockering

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cockering-, *cockering*, cocker
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockereln. ไก่ตัวผู้ที่มีอายุไม่ถึงปี,วัยรุ่นที่ชอบหาเรื่อง
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cockerel(n) ไก่ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี
cocker up(phrv) พะเน้าพะนอเกินไป, See also: ตามใจเกินไป
cocker spaniel(n) สุนัขพันธุ์หนึ่งตัวเล็กขาสั้นหูยาว

English-Thai: Nontri Dictionary
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cockerThe cockerel's splendid red cockscomb is thought to play a part in determining gender and breed.

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKER K AA1 K ER0
COCKERELL K AA1 K ER0 EH2 L
COCKERHAM K AA1 K ER0 HH AE2 M
COCKERILL K AA1 K ER0 IH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocker (n) kˈɒkər (k o1 k @ r)
cockers (n) kˈɒkəz (k o1 k @ z)
cockerel (n) kˈɒkərəl (k o1 k @ r @ l)
cockerels (n) kˈɒkərəlz (k o1 k @ r @ l z)
Cockermouth (n) kˈɒkəməθ (k o1 k @ m @ th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hähnchen {n}; junger Hahn [ornith.] | junges Hähnchencockerel | spring chicken [Add to Longdo]
verhätschelnto cocker [Add to Longdo]
Cockerellfächerschwanz {m} [ornith.]Cockerell's Fantail [Add to Longdo]
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird [Add to Longdo]
Cockerspaniel {m} [zool.]cocker [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
コッカースパニエル[kokka-supanieru] (n) Cocker spaniel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top