ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cock

K AA1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cock-, *cock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock(n) ไก่ตัวผู้, See also: นกตัวผู้, Syn. rooster, cockrel
cock(vt) ง้างนกสับ, See also: ง้างนกสับเตรียมยิง
cock(vi) เดินวางท่า, See also: เดินวางมาด, Syn. swagger, prance, strut
cock(vt) ตั้งขาตั้งเตรียมถ่ายรูป
cock(vt) ตั้งชัน, See also: ตั้งขึ้น, ทำให้ตั้งขึ้น
cock(n) นกสับของปืน
cock(n) หัวก๊อก, See also: ก๊อกน้ำ, Syn. faucet, stopcock
cock(n) หัวหน้า, See also: ผู้นำ, Syn. leader, chief person
cock(n) อวัยวะเพศชาย (คำสแลงและคำต้องห้าม), Syn. penis
cock(n) กอง (เมล็ดข้าวหรือกองฟาง), Syn. heap, pile, stack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
cock of the walkn. ผู้นำ,หัวหน้ากลุ่ม
cock-a-doodle-dooingเสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-doodle-doos} n.เสียงไก่ขัน vi. (ไก่) ขัน
cock-a-hoopadj. ซึ่งยินดีปราโมทย์,นอกลู่นอกทาง,เต้นแร้งเต้นกา
cock-and-bull storyn. เรื่องเหลวไหล,เรื่องโกหก
cockade(คอค'เคด) n. โบหรือริบบิ้นประดับหมวก,ตราหรือเครื่องหมายประดับหมวก
cockaigne(โคเคน') n. แดนสุขาวดีในฝัน
cockalorumn. คนเล็ก ๆ ที่หยิ่งยโส,คนคุยโต,คนอวดเบ่ง,การเล่นกระโดดกบ
cockamamieadj. น่าหัวเราะ,ไร้สาระ.

English-Thai: Nontri Dictionary
cock(n) ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ,นกปืน
cockade(n) โบหรือริบบิ้นติดหมวก
cockatoo(n) นกกระตั้ว,นกแขกเต้า,นกแก้ว
cockatrice(n) งูร้าย,คนที่ร้ายกาจ
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม
cockeyed(adj) ตาเหล่,ตาเอียง,ตาเข,ตาส่อน,ไม่ซื่อตรง
cockfight(n) กีฬาชนไก่
cockle(n) ปลาชนิดหนึ่ง,หอยแครง,หอยสองฝา,การงอ
cockle(vi) งอ,หด,ย่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cock and bull storyเรื่องกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cockatoosนกกระตั้ว [TU Subject Heading]
Cockfightingการชนไก่ [TU Subject Heading]
Cockroachesแมลงสาบ [TU Subject Heading]
Cockroachesแมลงสาบ [การแพทย์]
Cockroaches as carriers of diseaseแมลงสาบที่เป็นพาหะนำโรค [TU Subject Heading]
Cockroaches, Americanแมลงสาบอเมริกัน [การแพทย์]
Cockroaches, Australianแมลงสาบออสเตรเลีย [การแพทย์]
Cockroaches, Brown-Bandedแมลงสาบสีน้ำตาล [การแพทย์]
Cockroaches, Commonแมลงสาบบ้าน [การแพทย์]
Cockroaches, Germanแมลงสาบเยอรมัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cockCockroaches hide themselves during the day.
cockCocktail parties can be boring.
cockCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
cockEvery cock crows on his own dunghill.
cockEvery cock crows on his own dunghill. [Proverb]
cockHe was the cock of the walk.
cockI am not cocksure of my position.
cockIf you go drinking with Tom, be prepared to listen to some pretty outlandish cock and bull stories.
cockI'm a coward when it comes to cockroaches.
cockI'm going to her cocktail party.
cockI must rid my kitchen of cockroaches.
cockIt is a sad house where the hen crows louder than the cock.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ(n) cockroach, Syn. แมลงสาบ, Example: เธอร้องกรี๊ดเพราะเห็นแมลงสาบในห้องน้ำ, Thai Definition: ชื่อแมลงพวกเดียวกับแมลงแกลบแต่ตัวโตกว่า ลำตัวยาวประมาณ 2 เซนติเมตรหรือมากกว่านี้ รูปร่าง รูปไข่ค่อนข้างแบนราบ หัวซ่อนอยู่ใต้อก หนวดยาวคล้ายเส้นด้าย ขายาวมีหนามคลุม ที่พบบ่อยเป็นพวกอาศัยตามบ้านเรือน
ค็อกเทล(n) cocktail, Example: ค็อกเทลนี้ทำด้วยเหล้าเวอมุธแกมบรั่นดีนิดหน่อย, Thai Definition: ชื่อเครื่องดื่ม, ใช้เหล้าต่างๆ มีหลายตำรับ ส่วนมากมักผสมด้วยยินผสมกับน้ำแข็งแล้วเขย่า นิยมดื่มก่อนอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
หงอนไก่(n) cockscomb, Syn. ต้นหงอนไก่, ดอกหงอนไก่, Example: เธอถือช่อดอกไม้พวกใบเตย ดอกหงอนไก่ สร้อยทอง สำหรับบูชาพระ, Count Unit: ต้น, ดอก, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Celosia argentea Linn. var. cristata Kuntze ในวงศ์ Amaranthaceae ดอกสีแดงลักษณะคล้ายหงอนไก่
เดือย(n) spur, See also: cock's spur, Example: เดือยมีเฉพาะที่ไก่ตัวผู้เท่านั้น, Thai Definition: อวัยวะของไก่ตัวผู้และนกบางชนิด มีรูปเรียวแหลม งอกขึ้นที่เหนือข้อตีนเบื้องหลัง
ตีนผี(n) kind of dowel under the Naga, See also: cockspur, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เดือยใต้ท้องนาคสะดุ้งที่ยึดกับแป
ชนไก่(n) cockfighting, See also: cockfight, Syn. กีฬาชนไก่, Example: กีฬาที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวบ้านและถือป็นการพนันด้วย ได้แก่ กัดปลา ชนไก่
งานเลี้ยงค็อกเทล(n) cocktail party
แมลงสาบ(n) cockroach, Example: แมลงสาบตัวโตๆ วิ่งออกมาจากกองกระดาษมุมห้อง, Count Unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนไก่[chon kai] (n, exp) EN: cockfighting ; cockfight  FR: combat de coqs [m]
เดือย[deūay] (n) EN: cock's spur ; dowel ; spindle ; tenon  FR: ergot [m]
เอ้กอี๊เอ้กเอ๊ก[ek-ī-ēk-ēk] (interj) EN: cock-a-doodle-do  FR: cocorico
ห้องนักบิน[hǿng nakbin] (n, exp) EN: cockpit  FR: cabine de pilotage [f] ; poste de pilotage [m] ; cockpit [m]
หัวไก่โห่[hūakaihō] (adv) EN: at cockcrow  FR: au chant du coq
อีลุ้ม[īlum] (n) EN: water cock ; water-hen ; kora  FR: agami [m] ?
ไก่[kai] (n) EN: chicken ; hen ; cock  FR: poulet [m] ; poule [f] ; coq [m]
ไก่ชน[kaichon] (n) EN: fighting cock
ควย[khūay] (n) EN: prick ; cock  FR: pénis [m] ; verge [f]
ก๊อก[kǿk] (n) EN: tap ; water tap ; faucet (Am.) ; sipgot ; cock  FR: robinet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCK K AA1 K
COCKY K AA1 K IY0
COCKS K AA1 K S
COCKE K OW1 K
COCKED K AO1 K T
COCKED K AA1 K T
COCKEY K AA1 K IY0
COCKER K AA1 K ER0
COCKLE K AA1 K AH0 L
COCKLES K AA1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cock (v) kˈɒk (k o1 k)
cocks (v) kˈɒks (k o1 k s)
cocky (j) kˈɒkiː (k o1 k ii)
cocked (v) kˈɒkt (k o1 k t)
cocker (n) kˈɒkər (k o1 k @ r)
cockle (n) kˈɒkl (k o1 k l)
cockup (n) kˈɒkʌp (k o1 k uh p)
cockade (n) kˈɒkˈɛɪd (k o1 k ei1 d)
cockers (n) kˈɒkəz (k o1 k @ z)
cockier (j) kˈɒkɪəʳr (k o1 k i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公鸡[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cock; rooster, #19,576 [Add to Longdo]
鸡巴[jī ba, ㄐㄧ ㄅㄚ˙, ] cock (taboo); penis, #27,143 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] cockroach, #28,741 [Add to Longdo]
鸡尾酒[jī wěi jiǔ, ㄐㄧ ㄨㄟˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] cocktail, #31,098 [Add to Longdo]
驾驶舱[jià shǐ cāng, ㄐㄧㄚˋ ㄕˇ ㄘㄤ, / ] cockpit; control cabin, #32,199 [Add to Longdo]
斗鸡[dòu jī, ㄉㄡˋ ㄐㄧ, / ] cock fighting, #36,397 [Add to Longdo]
[zhāng, ㄓㄤ, ] cockroach, #61,229 [Add to Longdo]
种禽[zhǒng qín, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄧㄣˊ, / ] cock; male breeding poultry, #65,484 [Add to Longdo]
蟑蜋[zhāng láng, ㄓㄤ ㄌㄤˊ, / ] cockroach [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cockpit {n}cockpit [Add to Longdo]
Cocktail {n}cocktail [Add to Longdo]
Cocktailspieß {m}cocktail stick [Add to Longdo]
Engerling {m}cock chafer grub [Add to Longdo]
Hahn {m}; Gockel {m} (männlicher Vogel) [ornith.] | Hähne {pl} | der Hahn im Korbecock | cocks | the cock of the walk [Add to Longdo]
Hahnenschrei {m}cock crow [Add to Longdo]
Lügengeschichte {f}cock and bull story [Add to Longdo]
Täuberich {m}; Täuber {m}; Tauber {m}cock pigeon [Add to Longdo]
Cockerellfächerschwanz {m} [ornith.]Cockerell's Fantail [Add to Longdo]
Cockerell-Lederkopf {m} [ornith.]New Britain Friarbird [Add to Longdo]
Cockerspaniel {m} [zool.]cocker [Add to Longdo]
Cockburn Town (Hauptstadt Turks- und Caicosinseln)Cockburn Town (capital of Turks and Caicos Islands) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
G様[ジーさま, ji-sama] (n) (sl) (See ゴキブリ) euph. for cockroach [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story [Add to Longdo]
アイスポットシクリッド[aisupottoshikuriddo] (n) eye-spot cichlid (Cichla spp.); peacock bass [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アウロノカラスチュアートグランティ[auronokarasuchua-togurantei] (n) flavescent peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara stuartgranti) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
アウロノカラフエセリ[auronokarafueseri] (n) night aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara hueseri); Aulonocara white top [Add to Longdo]
アウロノカラメイランディ[auronokarameirandei] (n) sulfurhead Aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara maylandi maylandi) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cock
   n 1: obscene terms for penis [syn: {cock}, {prick}, {dick},
      {shaft}, {pecker}, {peter}, {tool}, {putz}]
   2: faucet consisting of a rotating device for regulating flow of
     a liquid [syn: {stopcock}, {cock}, {turncock}]
   3: the part of a gunlock that strikes the percussion cap when
     the trigger is pulled [syn: {hammer}, {cock}]
   4: adult male chicken [syn: {cock}, {rooster}]
   5: adult male bird
   v 1: tilt or slant to one side; "cock one's head"
   2: set the trigger of a firearm back for firing
   3: to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to
     impress others; "He struts around like a rooster in a hen
     house" [syn: {tittup}, {swagger}, {ruffle}, {prance},
     {strut}, {sashay}, {cock}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top