ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocci-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: cocci, -cocci-, *cocci*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocci(คอค'ไซ) พหุพจน์ของ coccus
cocci-Pref. "รูปทรงกลมเล็ก","น้ำผลไม้"

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cocciแบคทีเรียชนิดกลม,ทรงกลม [การแพทย์]
Coccidioidesค็อกซิดิออยด์;ค็อกซิดิออยดีส,เชื้อ [การแพทย์]
Coccidioidomycosisค็อกซิดิออยโดไมโคซิส,โรค;โรคคอกซิดิออยโดมัยโคสิส;คอคซิดิออยโดไมโคซิส;โรคคอคซิดิออยโดไมโคซิส [การแพทย์]
Coccidiosisค็อกซิดิโอซิส,โรค;ค็อกซิดิโอซิส [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำลึง(n) Coccinia grandis (Cucurbitaceae), See also: species of creeper, Coccinia indica (elothria heterophylla), Syn. ต้นตำลึง, ผักตำลึง, Example: ตำลึงเป็นผักที่มีวิตามินเอสูง, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้เถาชนิด Coccinia grandis Voigt ในวงศ์ Cucurbitaceae มีมือเกาะ ใช้ใบและยอดเป็นผัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเต่า[rot tao] (n, exp) EN: Beetle  FR: coccinelle [f] (VW)
เต่าทอง[taothøng] (n) EN: ladybird ; ladybug (Am.)  FR: coccinelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COCCIA K OW1 CH AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
厌酷球孢子菌[yàn kù qiú bāo zǐ jūn, ㄧㄢˋ ㄎㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄅㄠ ㄗˇ ㄐㄩㄣ, / ] Coccidioides immitis [Add to Longdo]
球孢子菌病[qiú bāo zǐ jūn bìng, ㄑㄧㄡˊ ㄅㄠ ㄗˇ ㄐㄩㄣ ㄅㄧㄥˋ, ] Coccidioidomycosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コクシジウム[kokushijiumu] (n) coccidium [Add to Longdo]
コクシジウム症[コクシジウムしょう, kokushijiumu shou] (n) coccidiosis [Add to Longdo]
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE [Add to Longdo]
紅葉葵[もみじあおい;モミジアオイ, momijiaoi ; momijiaoi] (n) (uk) scarlet rosemallow (Hibiscus coccineus) [Add to Longdo]
七星天道虫;七星瓢虫[ななほしてんとう;ナナホシテントウ, nanahoshitentou ; nanahoshitentou] (n) (uk) seven-spot ladybird; seven-spotted ladybug (Coccinella septempunctata) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cocci
      n 1: any spherical or nearly spherical bacteria [syn: {coccus},
           {cocci}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top