ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cobweb

K AA1 B W EH2 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobweb-, *cobweb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobweb(n) ใยแมงมุม, See also: เส้นใยแมงมุม, หยากไย่, Syn. spiderweb, filament, gossamer
cobweb(n) สิ่งที่คล้ายใยแมงมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
cobwebby(คอบ'เวบบี) adj. คล้ายใยแมงมุม

English-Thai: Nontri Dictionary
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยักไย่(n) cobweb, See also: gossamer, Syn. หยากไย่, Example: หน้าภาพถ่ายมีก้านธูปกำใหญ่ปักอยู่ เต็มไปด้วยหยักไย่, Thai Definition: ใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆ
หยากไย่(n) cobweb, See also: gossamer, Syn. ใยแมงมุม, หยากไย่, Example: ขี้ฝอยอันหมายถึงขยะสิ่งปฏิกูลได้นั้นน่าจะมาจากหยากไย่ใยแมงมุมอันเป็นขยะมูลฝอยของไทยเรามาแต่โบราณ, Thai Definition: ใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใย[yai] (n) EN: fibre ; filament ; web ; thread ; cobweb ; gossamer ; staple  FR: fibre [f] ; filament [m]
ใย[yai] (n) EN: cobweb ; gossamer  FR: toile d'araignée [f]
หยักไย่[yakyai] (n) EN: cobweb ; gossamer  FR: toile d'araignée [f]
หยากไย่[yākyai] (n) EN: cobweb ; gossamer  FR: toile d'araignée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBWEB K AA1 B W EH2 B
COBWEBS K AA1 B W EH2 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobweb (n) kˈɒbwɛb (k o1 b w e b)
cobwebs (n) kˈɒbwɛbz (k o1 b w e b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜘蛛网[zhī zhū wǎng, ㄓ ㄓㄨ ㄨㄤˇ, / ] cobweb; spider web, #49,237 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蜘蛛の巣理論;くもの巣理論[くものすりろん, kumonosuriron] (n) cobweb theorem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cobweb
   n 1: a fabric so delicate and transparent as to resemble a web
      of a spider
   2: filaments from a web that was spun by a spider [syn:
     {cobweb}, {gossamer}]
   3: a dense elaborate spider web that is more efficient than the
     orb web

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top