ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cobbler

K AA1 B L ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cobbler-, *cobbler*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cobbler(n) ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า, Syn. shoemaker, bootmaker, shoe repairman
cobblers(sl) ไร้สาระ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cobbler(คอบ'เบลอะ) n. ช่างปะรองเท้า,ขนม,ช่างฝีมืองุ่มง่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
cobbler(n) คนซ่อมรองเท้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cobblerLet not the cobbler go beyond his last.
cobblerLet the cobbler stick to his last.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างทำรองเท้า(n) shoemaker, See also: cobbler, Syn. ช่างซ่อมรองเท้า, Example: รองเท้าร้านนี้คุณภาพดีเพราะช่างทำรองเท้าของร้านมีฝีมือ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างตัดรองเท้า[chang tat røngthāo] (n) EN: shoemaker ; cobbler  FR: cordonnier [m] ; chausseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
COBBLER K AA1 B L ER0
COBBLERS K AA1 B L ER0 Z
COBBLER'S K AA1 B L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cobbler (n) kˈɒblər (k o1 b l @ r)
cobblers (n) kˈɒbləz (k o1 b l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皮匠[pí jiang, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, ] cobbler, #70,983 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schuster {m} | Schuster {pl}cobbler | cobblers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
男爵[だんしゃく, danshaku] (n,adj-no) (1) (See 五等爵) baron; (2) (See 男爵芋) Irish cobbler (variety of potato); (P) [Add to Longdo]
男爵芋;男爵薯[だんしゃくいも, danshakuimo] (n) Irish Cobbler potato [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cobbler
   n 1: a person who makes or repairs shoes [syn: {cobbler},
      {shoemaker}]
   2: tall sweetened iced drink of wine or liquor with fruit
   3: a pie made of fruit with rich biscuit dough usually only on
     top of the fruit [syn: {deep-dish pie}, {cobbler}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top