ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coax

K OW1 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coax-, *coax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coax(vi) เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. blandish, urge
coax(vt) เกลี้ยกล่อม, See also: คะยั้นคะยอ, ชักชวน, โน้มน้าว, Syn. wheedle, persuade, cajole, blandish, urge, induce
coaxal(adj) ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxial
coaxial(adj) ที่มีแกนกลางร่วมกัน, Syn. coaxal
coaxing(adj) ที่เกลี้ยกล่อม
coax into(phrv) โน้มน้าวให้ยอม, Syn. argue into
coax out of(phrv) โน้มน้าวให้ห่างจาก, Syn. argue out of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
coaxial(โคแอค'เซียล) adj. ซึ่งมีแกนร่วม
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา

English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coax; coaxial cableสายโคแอกซ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
coaxal circles; coaxial circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxal planes; coaxial planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial cableสายเคเบิลร่วมแกน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coaxial cavityโพรงร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial circles; coaxal circlesวงกลมร่วมแกน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
coaxial planes; coaxal planesระนาบร่วมแกน [มีความหมายเหมือนกับ collinear planes และ pencil of planes] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
coaxial cableสายโคแอกซ์, สายนำสัญญาณที่ต่อจากเสาอากาศเครื่องรับโทรทัศน์หรือสายเคเบิลทีวี ตัวสายประกอบด้วยลวดทองแดงที่เป็นแกนหลักหนึ่งเส้นหุ้มด้วยฉนวนเพื่อป้องกันกระแสไฟรั่ว จากนั้นจะหุ้มด้วยตัวนำซึ่งทำจากลวดทองแดงถักเป็นร่างแหเพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You coax a man into doing it to you, and a man gets the message fast.คุณ ชักชวน คนในการทำ มัน ให้ คุณ และ คนที่ได้รับข้อความ อย่าง รวดเร็ว I Spit on Your Grave (1978)
If I want to coax a young woman into my car... offer her a test drive.หากฉันต้องการเกลี้ยกล่อม ให้หญิงสาวขึ้นรถมากับฉัน.. เสนอให้เธอลองขับรถ Extreme Aggressor (2005)
So you have to coax them like a mother pacifying her child.นายต้องปลอบพวกเขา เหมือนกับแม่ปลอบใจลูกๆ อ่ะ Beethoven Virus (2008)
They are testing us to see if we manufactured Dr. Manhattan's disappearance to coax a move out of them.พวกเขากำลังหยั่งเชิง... ...เพื่อจะดูว่าการที่ ดร.แมนฮัตตันหายตัวไป เป็นแผนการอะไรของเรารึเปล่า... ...ที่จะล่อหลอกให้เค้าเคลื่อนไหว Watchmen (2009)
I managed to coax him to our fair city,ข้าได้จัดการเกลี้ยกล่อมเขา มาที่เมืองของเรา Shadow Games (2010)
Maybe the only way to coax him out.คงเป็นทางเดียวที่จะเกลี้ยกล่อมให้เขาออกได้ Unearthed (2010)
Let's Coax Ha Na's mother well. If we can be sure of the sales...เราชวนแม่ของฮานาอย่างดีกันเถอะ ถ้าพวกเราสามารถแน่ใจเรื่องยอดขาย... Ojakgyo Brothers (2011)
Any notion what it takes to coax a newborn spirit into accepting someone else?ที่ต้องทำเด็กให้ยอมรับ คนอื่นในร่างตัวเอง? All Out of Blood (2012)
Asian Persuasion, this account is only supposed to be for emergencies, and you cannot use your powers of manipulation to coax me into getting back with my ex, so stop trying.เอเชี่ยน เพอร์ซูเอชั่น เบอร์นี้เอาไว้ติดต่อ เวลามีเหตุด่วนเท่านั้น และเธอไม่สามารถใช้พลัง ควบคุมจิตใจของเธอ Dynamic Duets (2012)
I want to coax her out.ผมจะชวนเธอออกไปข้างนอก The Best Offer (2013)
I'm counting on you to coax our prisoner into confession.ผมไว้ใจให้คุณเกลี้ยกล่อม นักโทษของเราให้ทำการรับสารภาพ The Sin Eater (2013)
If we concocted a digital structure with an identical signature, we might be able to coax the worm to our honey pot instead of the real reactor.ถ้าเราดัดแปลง โครงสร้างทางดิจิตอล ด้วยสัญลักษณ์ที่เท่าเทียมกัน เราก็อาจสามารถ หลอกหนอนให้เข้าหาน้ำผึ้งได้ The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coaxHe coaxed extra money from his mother.
coaxShe coaxed and wheedled her unwilling child into going to the dentist with her
coaxShe coaxed a smile from the baby.
coaxShe coaxed the letter out of her brother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พะเน้าพะนอ(v) pamper spoil coddle, See also: coax, cajole, flatter, wheedle, Syn. เอาใจ, ตามใจ, พะนอ, Example: พอเขามาพะเน้าพะนอเดี่ยวเดียว เธอก็หายโกรธเป็นปลิดทิ้ง, Thai Definition: พร่ำพูดเอาใจ
ซ้อมค้าง(v) bluff somebody into telling the truth, See also: coax a secret out of somebody, Thai Definition: พูดทึกทักเอาราวกับเป็นจริง
คู่สาย(n) coaxial cable, Syn. คู่สายโทรศัพท์, Example: ขณะนี้คู่สายที่ให้บริการยังไม่ว่างกรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง, Count Unit: คู่, Thai Definition: สายที่ประกอบกัน 2 สาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะอ้อน[cha-øn] (v) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously
คะยั้นคะยอ[khayankhayø] (v) EN: urge; exhort ; coax ; cajole ; wheedle  FR: insister ; presser
เกลี้ยกล่อม[klīakløm] (v) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax  FR: persuader ; convaincre
ยุ[yu] (v) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax  FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)

CMU English Pronouncing Dictionary
COAX K OW1 K S
COAXED K OW1 K S T
COAXES K OW1 K S IH0 Z
COAXUM K OW1 K S AH0 M
COAXIAL K OW1 AE1 K S IY0 AH0 L
COAXING K OW1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coax (v) kˈouks (k ou1 k s)
coaxed (v) kˈoukst (k ou1 k s t)
coaxes (v) kˈouksɪz (k ou1 k s i z)
coaxing (v) kˈouksɪŋ (k ou1 k s i ng)
coaxings (n) kˈouksɪŋz (k ou1 k s i ng z)
coaxingly (a) kˈouksɪŋliː (k ou1 k s i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同轴[tóng zhóu, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ, / ] coaxial; concentric, #52,340 [Add to Longdo]
同轴电缆[tóng zhóu diàn lǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ, / ] coaxial cable, #66,965 [Add to Longdo]
同轴圆弧[tóng zhóu yuán hú, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡˊ ㄩㄢˊ ㄏㄨˊ, / ] coaxial circular arc; concentric arc (in spherical geometry) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
お強請り;御強請り[おねだり, onedari] (n) (uk) (pol) (See 強請り) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
コアキシャルケーブル[koakisharuke-buru] (n) {comp} coaxial cable [Add to Longdo]
コアキシャルスピーカー[koakisharusupi-ka-] (n) coaxial loudspeaker [Add to Longdo]
コアックス[koakkusu] (n) {comp} coax; coaxial cable [Add to Longdo]
丸め込む[まるめこむ, marumekomu] (v5m,vt) (1) (See 丸める・2) to coax; to seduce; (2) to roll up and put in (to something); to bundle up; (P) [Add to Longdo]
強請り;強請(io)[ねだり, nedari] (n) (uk) (See 強請・きょうせい) begging; pestering; pleading; coaxing [Add to Longdo]
強請る[ねだる(P);ゆする, nedaru (P); yusuru] (v5r,vt) (1) (ねだる only) to tease; to coax; (2) to solicit; to demand; to extort; (P) [Add to Longdo]
後ねだり;後強請り;跡強請り[あとねだり, atonedari] (n) (obsc) (See 強請り) demanding again what one has already obtained; coaxing out of someone for a second time [Add to Longdo]
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コアックス[こあっくす, koakkusu] coax, coaxial cable [Add to Longdo]
同軸[どうじく, doujiku] coaxial (cable) [Add to Longdo]
同軸ケーブル[どうじくケーブル, doujiku ke-buru] coaxial cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coax
   n 1: a transmission line for high-frequency signals [syn:
      {coaxial cable}, {coax}, {coax cable}]
   v 1: influence or urge by gentle urging, caressing, or
      flattering; "He palavered her into going along" [syn:
      {wheedle}, {cajole}, {palaver}, {blarney}, {coax}, {sweet-
      talk}, {inveigle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top