ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coarse-grained

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coarse-grained-, *coarse-grained*, coarse-grain, coarse-graine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coarse-grained(adj) ที่มีเนื้อหยาบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coarse-grainedadj. มีเนื้อไม้ที่หยาบ,หยาบ,เอะอะโวยวาย., See also: coarse-grainedness n. ดูcoarse-grained, Syn. crude

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coarse-grained-เนื้อหยาบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

Japanese-English: EDICT Dictionary
粗粒度[そりゅうど, soryuudo] (adj-f) coarse-grained [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coarse-grained
   adj 1: composed of or covered with particles resembling meal in
       texture or consistency; "granular sugar"; "the
       photographs were grainy and indistinct"; "it left a mealy
       residue" [syn: {farinaceous}, {coarse-grained}, {grainy},
       {granular}, {granulose}, {gritty}, {mealy}]
   2: not having a fine texture; "coarse-grained wood"; "large-
     grained sand" [syn: {coarse-grained}, {large-grained}]ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

coarse ( K AO1 R S)-grained ( G R EY1 N D)

 


  

 
coarse
 • ขาดรสนิยม: ธรรมดาๆ [Lex2]
 • หยาบ (วัสดุ): ไม่ประณีต [Lex2]
 • หยาบช้า: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว [Lex2]
 • (คอร์ส) adj. หยาบ,หยาบคาย,มีคุณภาพที่เลว,ธรรมดา ๆ ,ขาดรสนิยม. ###SW. coarseness n. ###S. rough ###A. smooth [Hope]
 • (adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย [Nontri]
 • /K AO1 R S/ [CMU]
 • (j) /k'ɔːs/ [OALD]
grained
 • /G R EY1 N D/ [CMU]
 • (j) /gr'ɛɪnd/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top