ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cluttered

K L AH1 T ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cluttered-, *cluttered*, clutter, cluttere
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clutteredMy desk top has gotten cluttered.
clutteredThe room is cluttered with newspapers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเหละเขะขะ(adj) disorderly, See also: cluttered, scattered, strewn, Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ถนนหนทางที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ อีเหละเขะขะไปหมด
รกรุงรัง(adj) untidy, See also: cluttered, disordered, messy, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (adj) EN: cluttered ; obstructive  FR: encombré ; encombrant

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUTTERED K L AH1 T ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cluttered (v) klˈʌtəd (k l uh1 t @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cluttered
   adj 1: filled or scattered with a disorderly accumulation of
       objects or rubbish; "the storm left the drivewaylittered
       with sticks nd debris"; "his library was a cluttered room
       with piles of books on every chair" [syn: {cluttered},
       {littered}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top