ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clutter

K L AH1 T ER0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clutter-, *clutter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clutter(n) กองระเกะระกะ, See also: กองเรี่ยราด, Syn. mess, disorder, jumble
clutter(n) ความยุ่งเหยิง, See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน, Syn. disarray
clutter(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย, Syn. confuse, disorganise, disorganize, jumble, disorder
clutter up(phrv) ทำให้เกะกะ, See also: ทำให้เรี่ยราด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess

English-Thai: Nontri Dictionary
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
clutter(vt) ทำให้เกลื่อนกลาด,เรี่ยราด,วุ่นวาย,ทำให้ยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clutterMy desk top has gotten cluttered.
clutterThe room is cluttered with newspapers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีเหละเขะขะ(adj) disorderly, See also: cluttered, scattered, strewn, Syn. เกะกะ, เกลื่อนกลาด, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ถนนหนทางที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า ขาดการดูแล เป็นหลุมเป็นบ่อ อีเหละเขะขะไปหมด
รกรุงรัง(v) clutter, See also: disorder, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: เราจะอยู่สุขสบายมิได้ ถ้าในบ้าน และบริเวณบ้านรกรุงรัง
รกรุงรัง(adj) untidy, See also: cluttered, disordered, messy, Syn. รก, รุงรัง, Ant. เป็นระเบียบ, Example: ผีเสื้อบินอวดปีก ซึ่งแต้มแต่งสีสันลายพร้อย อยู่เหนือพงหญ้ารกรุงรัง
ความรก(n) clutter, See also: disorder, untidiness, disarrangement, jumble, Syn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความรกรุงรัง, Ant. ความเป็นระเบียบ, Example: ความรกของห้องทำให้หาของไม่เจอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[keka] (adj) EN: cluttered ; obstructive  FR: encombré ; encombrant

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUTTER K L AH1 T ER0
CLUTTERED K L AH1 T ER0 D
CLUTTERING K L AH1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clutter (v) klˈʌtər (k l uh1 t @ r)
clutters (v) klˈʌtəz (k l uh1 t @ z)
cluttered (v) klˈʌtəd (k l uh1 t @ d)
cluttering (v) klˈʌtərɪŋ (k l uh1 t @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]
乱雑[らんざつ, ranzatsu] (adj-na,n) clutter; disorder; promiscuity; affray; confusion; muddle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clutter
   n 1: a confused multitude of things [syn: {clutter}, {jumble},
      {muddle}, {fuddle}, {mare's nest}, {welter}, {smother}]
   2: unwanted echoes that interfere with the observation of
     signals on a radar screen
   v 1: fill a space in a disorderly way [syn: {clutter}, {clutter
      up}] [ant: {clear}, {unclutter}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top