ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cluster

K L AH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cluster-, *cluster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cluster(n) กลุ่ม (สิ่งของหรือคน), See also: พวง, ช่อ, กระจุก, หย่อม, ก้อน, Syn. group, batch, bunch, clump, throng, flock
cluster(vt) ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster(vi) รวมเป็นกลุ่ม, See also: อยู่เป็นกลุ่ม, Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster round(phrv) ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster around
cluster around(phrv) ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster round
cluster together(phrv) รวมกลุ่มกัน, See also: รวมตัวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
clusteringn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
clusters}n. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch, group, clump
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
cluster(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝูง,เป็นพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clusterกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clusterกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cluster pointจุดเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ accumulation point และ limit point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cluster samplingการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างแบบกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cluster samplingการชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clustered fileแฟ้มเข้ากลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [TU Subject Heading]
Cluster Areaการสุ่มเลือกตัวอย่างตามเขตสถานที่ [การแพทย์]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
Cluster of Casesกลุ่มของผู้ป่วย [การแพทย์]
Cluster Random Samplingการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Cluster Samplingการเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม, Example: เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งโดยประชากร ตัวอย่าง จะไม่ถูกเลือกเป็นรายบุคคล แต่ละเลือกเป็นกลุ่มๆ [สิ่งแวดล้อม]
Cluster Samplingการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม,การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม,การสุ่มกลุ่มของหน่วยแจงนับ [การแพทย์]
Cluster Sampling, Multi Stageสุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับหลายขั้น [การแพทย์]
Cluster Sampling, Single Stageสุ่มจากกลุ่มโดยแบ่งชั้นเดียว,สุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับขั้นเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clusterThey clustered around the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวี(clas) hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai Definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
เครือเถา(n) bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count Unit: ต้น, Thai Definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
พวง(n) string, See also: cluster, bunch, Example: ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้นหรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาผสม, Count Unit: พวง, Thai Definition: กลุ่มของสิ่งที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน
พัว(adj) clustered, See also: bunched, Thai Definition: เป็นพวง
เสียงควบกล้ำ(n) cluster, Example: ผู้ที่มีการศึกษาน่ายกย่องนั้นควรจะพูดจาชัดเจน คำที่มีเสียงควบกล้ำต้องออกให้ได้, Thai Definition: เสียงที่ต้องเปล่งโดยมีเสียงอักษรกล้ำรวมอยู่ด้วย
มกุล(n) cluster, See also: bunch, group, Syn. กลุ่ม, พะวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระจุก(n) tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai Definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
กระหย่อม(n) cluster, See also: group, clump, Syn. หย่อม, Example: ในการโกนผมเด็กมักเหลือผมเอาไว้ที่ตรงขม่อมกระหย่อมหนึ่ง, Thai Definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ, เป็นกระจุก
กอ(clas) clump, See also: cluster, tussock, grove, tuft, Example: ซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู่ 2 กอหน้าปากทาง, Count Unit: กอ
ช่อ(n) bouquet, See also: cluster, bunch, corsage, Count Unit: ช่อ, Thai Definition: ใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
ช่อ[chø] (n) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage  FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[fonchachømamūng] (n) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence
การแบ่งกลุ่ม[kān baeng klum] (n, exp) EN: classification ; clustering
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[kān baeng klum khømūn] (n, exp) EN: data clustering ; data classification
กลุ่ม[klum] (n) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy  FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[kø] (n) EN: clump ; grove ; cluster  FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระจุก[krajuk] (n) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch  FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกดาวเปิด[krajuk dāo poēt] (n, exp) EN: open cluster
กระจุกดาวทรงกลม[krajuk dāo songklom] (n, exp) EN: globular cluster

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUSTER K L AH1 S T ER0
CLUSTERS K L AH1 S T ER0 Z
CLUSTERED K L AH1 S T ER0 D
CLUSTERING K L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cluster (v) klˈʌstər (k l uh1 s t @ r)
clusters (v) klˈʌstəz (k l uh1 s t @ z)
clustered (v) klˈʌstəd (k l uh1 s t @ d)
clustering (v) klˈʌstərɪŋ (k l uh1 s t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster; collection; collection of books; thicket, #10,213 [Add to Longdo]
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub, #31,931 [Add to Longdo]
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, ] cluster; bunch [Add to Longdo]
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cluster {n} | Cluster {pl} | in Cluster ...cluster | clusters | clustering [Add to Longdo]
Clusteranalyse {f}cluster analysis [Add to Longdo]
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]
Punktwolke {f} [math.]cluster of points [Add to Longdo]
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb [Add to Longdo]
Stationsrechner {m}cluster controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスタ;クラスター[kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]
クラスタアダプタ[kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter [Add to Longdo]
クラスタサイズ[kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size [Add to Longdo]
クラスタリング[kurasutaringu] (n) {comp} clustering [Add to Longdo]
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) {comp} clustered device [Add to Longdo]
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number [Add to Longdo]
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cluster
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   v 1: come together as in a cluster or flock; "The poets
      constellate in this town every summer" [syn: {cluster},
      {constellate}, {flock}, {clump}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top